• Privat
 • Erhverv
 • Landbrug

Ydbyvej 34

7770 Vestervig

Nøgletal

 • Kommunenummer
  787
 • Kommunenavn
  THISTED KOMMUNE
 • Ejendomsnummer
  180251
 • Samlet areal
  300 kvm
 • Værelser
  12

Kort

I nærhedenEDC Ejendomsindeks

Dette er ikke en salgsannonce. EDC Ejendomsindeks er en fortegnelse over alle boliger i Danmark og er baseret på offentligt tilgængelige data om alle landets boliger og byggerier. BBR oplysningerne på denne side er således hentet fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Læs mere omkring EDC’s retningslinjer for behandling af personoplysninger – klik her

BBR oplysninger om Ydbyvej 34

Enhed

 • Kommunenummer
  787
 • Kommunenavn
  THISTED KOMMUNE
 • Landsejerlav
  721257
 • Ejendomsnummer
  180251
 • Bygningsnummer
  1
 • Vejkode
  1043
 • Husnummer
  34
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse
  Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype
  Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal
  300 kvm
 • Areal til beboelse
  300 kvm
 • Areal til erhverv
  0 kvm
 • Antal værelser
  12
 • Antal værelser t. erhverv
  0
 • Badeforhold
  Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser
  2
 • Toiletforhold
  Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter
  2
 • Køkkenforhold
  Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer
  1
 • Anvendelseskode
  Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder
  1
 • Antal værelser
  0
 • Opførelsesår
  1906
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1980
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  300 kvm
 • Bebygget areal
  175 kvm
 • Samlet boligareal
  300 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  0 kvm
 • Antal etager
  1
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Varmeinstallation
  Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel
  Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • Supplerende varmeinstallation
  Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage
  0 kvm
 • Areal af carport
  0 kvm
 • Areal af udhus
  0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende
  0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau
  0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv
  0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger
  0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning
  Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 el. 2 ejendomme)
 • Afløbsforhold
  Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
 • Antal bygninger
  13

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår
  2012
 • Ejendomsværdi
  22.600.000 kr
 • Grundværdi
  4.939.500 kr
 • Stuehusværdi
  1.144.800 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr.
  10b
 • Samlet areal
  192.098 kvm
 • Vej areal
  0 kvm
 • Ejerlav
  RANDRUP
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr.
  18b
 • Samlet areal
  42.978 kvm
 • Vej areal
  1.040 kvm
 • Ejerlav
  RANDRUP
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr.
  18c
 • Samlet areal
  17.000 kvm
 • Vej areal
  485 kvm
 • Ejerlav
  RANDRUP
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 4

 • Matrikelnr.
  1a
 • Samlet areal
  331.816 kvm
 • Vej areal
  1.129 kvm
 • Ejerlav
  STAVERSBØL GDE
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 5

 • Matrikelnr.
  2a
 • Samlet areal
  274.976 kvm
 • Vej areal
  0 kvm
 • Ejerlav
  STAVERSBØL GDE
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 6

 • Matrikelnr.
  2e
 • Samlet areal
  99.578 kvm
 • Vej areal
  2.165 kvm
 • Ejerlav
  STAVERSBØL GDE
 • Zone kode
  Landzone

Matrikel 7

 • Matrikelnr.
  7d
 • Samlet areal
  31.521 kvm
 • Vej areal
  0 kvm
 • Ejerlav
  KOBBERØ
 • Zone kode
  Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer
  10
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1977
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  210 kvm
 • Bebygget areal
  210 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  210 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer
  11
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1985
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1990
 • Ydervægsmateriale
  Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  535 kvm
 • Bebygget areal
  535 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  535 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer
  12
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1996
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  224 kvm
 • Bebygget areal
  224 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  224 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 4

 • Bygningsnummer
  13
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  2003
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal
  502 kvm
 • Bebygget areal
  502 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  502 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 5

 • Bygningsnummer
  14
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  2002
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Metalplader
 • Tagdækningsmateriale
  Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal
  594 kvm
 • Bebygget areal
  594 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  594 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 6

 • Bygningsnummer
  15
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  2007
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal
  1.307 kvm
 • Bebygget areal
  1.307 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  1.307 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 7

 • Bygningsnummer
  16
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  2007
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale
  Andet materiale
 • Samlet bygningsareal
  605 kvm
 • Bebygget areal
  605 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  605 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 8

 • Bygningsnummer
  2
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1952
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1983
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  650 kvm
 • Bebygget areal
  650 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  650 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 9

 • Bygningsnummer
  3
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1906
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1968
 • Ydervægsmateriale
  Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale
  Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal
  275 kvm
 • Bebygget areal
  275 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  275 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 10

 • Bygningsnummer
  4
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1975
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  0
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  500 kvm
 • Bebygget areal
  500 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  500 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 11

 • Bygningsnummer
  7
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1977
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1991
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  550 kvm
 • Bebygget areal
  550 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  550 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Andre bygninger 12

 • Bygningsnummer
  9
 • Anvendelseskode
  Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår
  1974
 • Årstal for seneste om/tilbygning
  1987
 • Ydervægsmateriale
  Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale
  Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal
  570 kvm
 • Bebygget areal
  570 kvm
 • Samlet boligareal
  0 kvm
 • Samlet erhvervsareal
  570 kvm
 • Samlet kælderareal
  0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m
  0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder
  0 kvm
 • Antal etager
  1

Ejer du denne bolig?

Hvis du ejer denne bolig, så find ud af hvor mange interesserede købere EDC har til din bolig. Få et gratis Salgstjek og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi.

Interesseret i ny bolig?

Hvis du som køber er interesseret i ny bolig, så kontakt den lokale EDC mægler.

Er du interesseret i lignende boliger, så kan du tilmelde dig EDC's køberkartotek, så modtager du e-mails med lignende boliger der er til salg eller når du kommer til salg.

Din lokale mægler

Din lokale mægler

EDC Hurup Thy Bredgade 169 Hos os er køber og sælger altid velkommen til en u...

Læs mere om forretningen

Michael Bjarking776@edc.dk Telefon: 97951444