Ryparken 21, 3. TV, 2100 København Ø

Bygning

381m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

76m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

381m2 Information om boligens kælder areal

Loft

298m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1982 Information om boligens byggeår

Data

Grund
15.734 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Anden bygning til fritidsformål

Udhus

Udhus

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 101
 • Kommunenavn Københavns Kommune
 • Landsejerlav 2000156
 • Ejendomsnummer 968839
 • Bygningsnummer 4
 • Vejkode 6052
 • Husnummer 21
 • Etage 3
 • Side/dørnr TV
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 76 kvm
 • Areal til beboelse 76 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 3
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning 400 V el fra værk

Bygning

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 12
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1982
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 1.060 kvm
 • Bebygget areal 381 kvm
 • Samlet boligareal 1.060 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 3
 • Samlet kælderareal 381 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 381 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 512 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 7

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 100.000.000 kr
 • Grundværdi 35.151.000 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr.
 • Samlet areal 15.734 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav EMDRUP
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1982
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 3.378 kvm
 • Bebygget areal 856 kvm
 • Samlet boligareal 3.378 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1982
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 5.289 kvm
 • Bebygget areal 1.402 kvm
 • Samlet boligareal 5.289 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 1.285 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 1285 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 3

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce