Thorsgade 61, 1. 105, 2200 København N

Bygning

680m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

23m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

613m2 Information om boligens kælder areal

Loft

0m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1969 Information om boligens byggeår

Data

Grund
2.825 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 101
 • Kommunenavn Københavns Kommune
 • Landsejerlav 2000173
 • Ejendomsnummer 568008
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 7400
 • Husnummer 61
 • Etage 1
 • Side/dørnr 105
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Enkeltværelse (boligenhed med fast kogeinstallation, fælles køkken eller intet køkken).
 • Samlet areal 23 kvm
 • Areal til beboelse 23 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 1
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Ingen fast kogeinstallation
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem)
 • Antal enheder 0
 • Antal værelser 75
 • Opførelsesår 1969
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 3.215 kvm
 • Bebygget areal 680 kvm
 • Samlet boligareal 1.773 kvm
 • Samlet erhvervsareal 1.442 kvm
 • Antal etager 5
 • Samlet kælderareal 613 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 613 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 46 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold Forening, legat eller selvejende institution
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 3

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 67.000.000 kr
 • Grundværdi 12.966.800 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr.
 • Samlet areal 2.825 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav UDENBYS KLÆDEBO
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.
 • Opførelsesår 1969
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 465 kvm
 • Bebygget areal 293 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 465 kvm
 • Samlet kælderareal 172 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 172 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 2

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.
 • Opførelsesår 1934
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 1.002 kvm
 • Bebygget areal 370 kvm
 • Samlet boligareal 467 kvm
 • Samlet erhvervsareal 535 kvm
 • Samlet kælderareal 230 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 230 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 2

Andre boliger på Thorsgade 61

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce