Jens Otto Krags Gade 17, 4. 4, 2300 København S

BBR oplysninger om Jens Otto Krags Gade 17, 4. 4

Enhed

 • Kommunenummer 101
 • Kommunenavn Københavns Kommune
 • Landsejerlav 2000155
 • Ejendomsnummer 265323
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 3386
 • Husnummer 17
 • Etage 4
 • Side/dørnr 4
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 79 kvm
 • Areal til beboelse 79 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 2
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning 400 V el fra værk

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 49
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 2006
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 4.598 kvm
 • Bebygget areal 586 kvm
 • Samlet boligareal 4.229 kvm
 • Samlet erhvervsareal 369 kvm
 • Antal etager 7
 • Samlet kælderareal 819 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 819 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold Andet, herunder moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder samt ejendomme, der ejes af flere kategorier af ejere
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 1

Matrikel

 • Matrikelnr. 76
 • Samlet areal 3.764 kvm
 • Vej areal 257 kvm
 • Ejerlav EKSERCERPLADSEN
 • Zone kode Byzone

Dine muligheder

 • EDC Sauerberg & Terndrup, 
 • Amagerbrogade 196, 2300 København S
 • , Telefon 32 55 00 01 EDC Sauerberg & Terndrup

Kontakt EDC mægler

Lars Sørensen

Salgschef

Telefon 32 55 00 01

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce