Norgesmindevej 4, 2. TH, 2900 Hellerup

BBR oplysninger om Norgesmindevej 4, 2. TH

Enhed

 • Kommunenummer 101
 • Kommunenavn Københavns Kommune
 • Landsejerlav 2000173
 • Ejendomsnummer 399028
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 5068
 • Husnummer 4
 • Etage 2
 • Side/dørnr TH
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 171 kvm
 • Areal til beboelse 171 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 5
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 16
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1915
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1946
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 2.476 kvm
 • Bebygget areal 645 kvm
 • Samlet boligareal 2.476 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 3
 • Samlet kælderareal 645 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 645 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 2

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 34.500.000 kr
 • Grundværdi 8.126.800 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 4558
 • Samlet areal 1.847 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav UDENBYS KLÆDEBO
 • Zone kode Byzone

Anden bygning

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • Opførelsesår 1946
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Cementsten
 • Samlet bygningsareal 86 kvm
 • Bebygget areal 63 kvm
 • Samlet boligareal 86 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 63 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 63 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Tina Ortmann Abildgaard

Indehaver, Ejendomsmægler & valuar

Telefon 39 63 95 25

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce