Norgesmindevej 4, 2. TH, 2900 Hellerup

Bygning

645m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

171m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

645m2 Information om boligens kælder areal

Loft

509m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1915 Information om boligens byggeår

Data

Grund
1.847 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 101
 • Kommunenavn Københavns Kommune
 • Landsejerlav 2000173
 • Ejendomsnummer 399028
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 5068
 • Husnummer 4
 • Etage 2
 • Side/dørnr TH
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 171 kvm
 • Areal til beboelse 171 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 5
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 16
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1915
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1946
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 2.476 kvm
 • Bebygget areal 645 kvm
 • Samlet boligareal 2.476 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 3
 • Samlet kælderareal 645 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 645 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 2

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 34.500.000 kr
 • Grundværdi 8.126.800 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr.
 • Samlet areal 1.847 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav UDENBYS KLÆDEBO
 • Zone kode Byzone

Anden bygning

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • Opførelsesår 1946
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Cementsten
 • Samlet bygningsareal 86 kvm
 • Bebygget areal 63 kvm
 • Samlet boligareal 86 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 63 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 63 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce