Skovmosen 7, 3450 Allerød

Bygning

267m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

263m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

0m2 Information om boligens kælder areal

Loft

54m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1880 Information om boligens byggeår

Data

Grund
110.301 m2
Varmekilde
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Carport

Udhus

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 201
 • Kommunenavn ALLERØD KOMMUNE
 • Landsejerlav 81253
 • Ejendomsnummer 17963
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 7450
 • Husnummer 7
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 • Boligtype Blandet erhverv og bolig med eget køkken
 • Samlet areal 321 kvm
 • Areal til beboelse 263 kvm
 • Areal til erhverv 58 kvm
 • Antal værelser 8
 • Antal værelser t. erhverv 1
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 3
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1880
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1999
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Stråtag
 • Samlet bygningsareal 321 kvm
 • Bebygget areal 267 kvm
 • Samlet boligareal 263 kvm
 • Samlet erhvervsareal 58 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold SOP: Nedsivning til sivedræn
 • Antal bygninger 5

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 8.500.000 kr
 • Grundværdi 3.781.500 kr
 • Stuehusværdi 7.821.000 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 20A
 • Samlet areal 36.275 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav HØVELTSVANG
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 21A
 • Samlet areal 47.805 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav HØVELTSVANG
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 21B
 • Samlet areal 3.826 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav HØVELTSVANG
 • Zone kode Landzone

Matrikel 4

 • Matrikelnr. 21E
 • Samlet areal 17.793 kvm
 • Vej areal 1.080 kvm
 • Ejerlav HØVELTSVANG
 • Zone kode Landzone

Matrikel 5

 • Matrikelnr. 22B
 • Samlet areal 4.602 kvm
 • Vej areal 154 kvm
 • Ejerlav HØVELTSVANG
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Carport
 • Opførelsesår 1950
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1985
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 130 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1988
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Andet materiale
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 30 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce