Kattehalevej 15, 3460 Birkerød

BBR oplysninger om Kattehalevej 15

Enhed

 • Kommunenummer 201
 • Kommunenavn ALLERØD KOMMUNE
 • Landsejerlav 130255
 • Ejendomsnummer 95332
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 3919
 • Husnummer 15
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 170 kvm
 • Areal til beboelse 170 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 7
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1957
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 170 kvm
 • Bebygget areal 170 kvm
 • Samlet boligareal 170 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 58 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 58 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Naturgas
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold Aktie-, anpart- eller andet selskab (undtagen interessent-skab)
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Fælleskloakeret: spildevand
 • Antal bygninger 1

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 3.100.000 kr
 • Grundværdi 836.700 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 41aa
 • Samlet areal 1.107 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav HØVELTE
 • Zone kode Landzone

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Simon Saxtorph

Afdelingsleder, ejendomsmægler, MDE

Telefon 45 82 28 28

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce