Hørsholmvej 32, 3490 Kvistgård

BBR oplysninger om Hørsholmvej 32

Enhed

 • Kommunenummer 210
 • Kommunenavn FREDENSBORG KOMMUNE
 • Landsejerlav 120757
 • Ejendomsnummer 4227
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 0305
 • Husnummer 32
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 260 kvm
 • Areal til beboelse 260 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 8
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1927
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1993
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 260 kvm
 • Bebygget areal 160 kvm
 • Samlet boligareal 260 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 40 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Varmepumpe
 • Opvarmningsmiddel Elektricitet
 • Supplerende varmeinstallation Varmepumpe
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
 • Antal bygninger 6

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 10.700.000 kr
 • Grundværdi 2.479.200 kr
 • Stuehusværdi 3.461.600 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 1b
 • Samlet areal 86.317 kvm
 • Vej areal 1.150 kvm
 • Ejerlav TOELT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 1c
 • Samlet areal 20.528 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav TOELT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 6a
 • Samlet areal 29.372 kvm
 • Vej areal 400 kvm
 • Ejerlav TOELT
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1927
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1993
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 347 kvm
 • Bebygget areal 247 kvm
 • Samlet boligareal 100 kvm
 • Samlet erhvervsareal 247 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.
 • Opførelsesår 1927
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1995
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 315 kvm
 • Bebygget areal 185 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 315 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 5
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1979
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 377 kvm
 • Bebygget areal 377 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 377 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 4

 • Bygningsnummer 6
 • Anvendelseskode Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.
 • Opførelsesår 1978
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2004
 • Ydervægsmateriale Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 272 kvm
 • Bebygget areal 272 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 272 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 5

 • Bygningsnummer 7
 • Anvendelseskode Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration
 • Opførelsesår 1981
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 192 kvm
 • Bebygget areal 192 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 192 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Kasper Bjerg Pedersen

Partner, salgschef

Telefon 49 25 00 50

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce