Østergade 51, 3700 Rønne

Bygning

122m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

0m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

122m2 Information om boligens kælder areal

Loft

64m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1947 Information om boligens byggeår

Data

Grund
468 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Udhus

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 400
 • Kommunenavn BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
 • Landsejerlav 2002551
 • Ejendomsnummer 217149
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 4950
 • Husnummer 51
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Detailhandel m.v.
 • Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
 • Samlet areal 35 kvm
 • Areal til beboelse 0 kvm
 • Areal til erhverv 35 kvm
 • Antal værelser 2
 • Antal værelser t. erhverv 2
 • Badeforhold Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse
 • Antal badeværelser 0
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Ingen fast kogeinstallation
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 4
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1947
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2008
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 296 kvm
 • Bebygget areal 122 kvm
 • Samlet boligareal 261 kvm
 • Samlet erhvervsareal 35 kvm
 • Antal etager 2
 • Samlet kælderareal 122 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 122 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 10 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 3

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 2.200.000 kr
 • Grundværdi 202.900 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 362A
 • Samlet areal 468 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RØNNE BYGR.
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1923
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2008
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 130 kvm
 • Bebygget areal 61 kvm
 • Samlet boligareal 130 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 2

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1946
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 79 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce