Østergade 51, 3700 Rønne

BBR oplysninger om Østergade 51

Enhed

 • Kommunenummer 400
 • Kommunenavn BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE
 • Landsejerlav 2002551
 • Ejendomsnummer 217149
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 4950
 • Husnummer 51
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Detailhandel m.v.
 • Boligtype Andet (bl.a. institutioner og erhverv)
 • Samlet areal 35 kvm
 • Areal til beboelse 0 kvm
 • Areal til erhverv 35 kvm
 • Antal værelser 2
 • Antal værelser t. erhverv 2
 • Badeforhold Hverken badeværelse eller adgang til badeværelse
 • Antal badeværelser 0
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Ingen fast kogeinstallation
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 4
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1947
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2008
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 296 kvm
 • Bebygget areal 122 kvm
 • Samlet boligareal 261 kvm
 • Samlet erhvervsareal 35 kvm
 • Antal etager 2
 • Samlet kælderareal 122 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 122 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 10 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 3

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 2.200.000 kr
 • Grundværdi 202.900 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 362a
 • Samlet areal 468 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RØNNE BYGR.
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1923
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2008
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 130 kvm
 • Bebygget areal 61 kvm
 • Samlet boligareal 130 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 2

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1946
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 79 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Gurli Irmelin Hansen

Statsaut. ejendomsmægler & Valuar

Telefon

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce