Bogensevej 130, 5620 Glamsbjerg

BBR oplysninger om Bogensevej 130

Enhed

 • Kommunenummer 420
 • Kommunenavn Assens Kommune
 • Landsejerlav 392051
 • Ejendomsnummer 5818
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 0146
 • Husnummer 130
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 367 kvm
 • Areal til beboelse 367 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 11
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1836
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 367 kvm
 • Bebygget areal 267 kvm
 • Samlet boligareal 367 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Halm
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 12

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 37.000.000 kr
 • Grundværdi 11.102.200 kr
 • Stuehusværdi 2.234.300 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 1a
 • Samlet areal 1.849.768 kvm
 • Vej areal 9.650 kvm
 • Ejerlav BRAHESHOLM HGD
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 1g
 • Samlet areal 50.288 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav BRAHESHOLM HGD
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 1p
 • Samlet areal 477.359 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav BRAHESHOLM HGD
 • Zone kode Landzone

Matrikel 4

 • Matrikelnr. 21b
 • Samlet areal 756 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 5

 • Matrikelnr. 23
 • Samlet areal 1.982 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 6

 • Matrikelnr. 24a
 • Samlet areal 1.115 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 7

 • Matrikelnr. 26
 • Samlet areal 577 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 8

 • Matrikelnr. 27
 • Samlet areal 3.557 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 9

 • Matrikelnr. 30
 • Samlet areal 356 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 10

 • Matrikelnr. 3c
 • Samlet areal 77.831 kvm
 • Vej areal 2.165 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 11

 • Matrikelnr. 3i
 • Samlet areal 31.508 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 12

 • Matrikelnr. 3k
 • Samlet areal 1.644 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Matrikel 13

 • Matrikelnr. 5a
 • Samlet areal 173.323 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEDTOFTE,VEDTOFT
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 10
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1938
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Træbeklædning
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 558 kvm
 • Bebygget areal 186 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 558 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 3

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 11
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1938
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 1.513 kvm
 • Bebygget areal 1.513 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 1.513 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 12
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1938
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 772 kvm
 • Bebygget areal 772 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 772 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 4

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • Opførelsesår 1836
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 120 kvm
 • Bebygget areal 100 kvm
 • Samlet boligareal 120 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 5

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1836
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 120 kvm
 • Bebygget areal 120 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 120 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 6

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • Opførelsesår 1836
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 100 kvm
 • Bebygget areal 100 kvm
 • Samlet boligareal 100 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 7

 • Bygningsnummer 5
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1836
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 220 kvm
 • Bebygget areal 220 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 220 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 8

 • Bygningsnummer 6
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1921
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Træbeklædning
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 154 kvm
 • Bebygget areal 154 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 154 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 9

 • Bygningsnummer 7
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1938
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 99 kvm
 • Bebygget areal 99 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 99 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 10

 • Bygningsnummer 8
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1938
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 1.501 kvm
 • Bebygget areal 1.001 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 1.501 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 11

 • Bygningsnummer 9
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1866
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Cementsten
 • Samlet bygningsareal 447 kvm
 • Bebygget areal 277 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 447 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Christian Darum

Ejendomsmægler, indehaver MDE

Telefon 64 71 31 50

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce