Spangsbjerg Kirkevej 50, 5. 4, 6700 Esbjerg

Bygning

445m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

73m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

448m2 Information om boligens kælder areal

Loft

0m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1957 Information om boligens byggeår

Data

Grund
8.464 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)

Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910

Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 561
 • Kommunenavn ESBJERG KOMMUNE
 • Landsejerlav 2007562
 • Ejendomsnummer 150079
 • Bygningsnummer 2
 • Vejkode 7503
 • Husnummer 50
 • Etage 5
 • Side/dørnr 4
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 73 kvm
 • Areal til beboelse 73 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 2
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 35
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1957
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1992
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 2.968 kvm
 • Bebygget areal 445 kvm
 • Samlet boligareal 2.968 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 7
 • Samlet kælderareal 448 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 448 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 111 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 4

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 38.000.000 kr
 • Grundværdi 6.348.000 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 4DG
 • Samlet areal 8.464 kvm
 • Vej areal 16 kvm
 • Ejerlav SPANGSBJERG
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1957
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1992
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 2.968 kvm
 • Bebygget areal 445 kvm
 • Samlet boligareal 2.968 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 448 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 448 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 7

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1957
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 159 kvm
 • Bebygget areal 159 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 159 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce