Prinsessegade 20F, 7000 Fredericia

BBR oplysninger om Prinsessegade 20F

Enhed

 • Kommunenummer 607
 • Kommunenavn Fredericia Kommune
 • Landsejerlav 2006751
 • Ejendomsnummer 87032
 • Bygningsnummer 4
 • Vejkode 6700
 • Husnummer 20F
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 122 kvm
 • Areal til beboelse 122 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 4
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning 400 V el fra værk

Bygning

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
 • Antal enheder 4
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 2000
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 475 kvm
 • Bebygget areal 262 kvm
 • Samlet boligareal 475 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 2
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 4

Matrikel

 • Matrikelnr. 284
 • Samlet areal 1.219 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav FA BYGRUNDE
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1917
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2000
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 480 kvm
 • Bebygget areal 187 kvm
 • Samlet boligareal 480 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 130 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 130 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 2

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1917
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2000
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 400 kvm
 • Bebygget areal 125 kvm
 • Samlet boligareal 400 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 3

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1987
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 92 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dine muligheder

 • EDC Møller Christensen & Søn, 
 • Købmagergade 18, 7000 Fredericia
 • , Telefon 75 92 06 66 EDC Møller Christensen & Søn

Kontakt EDC mægler

Ole Møller Christensen

Ejendomsmægler og Valuar

Telefon 75 92 06 66

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce