Møllebakken 4, 7130 Juelsminde

BBR oplysninger om Møllebakken 4

Enhed

 • Kommunenummer 766
 • Kommunenavn HEDENSTED KOMMUNE
 • Landsejerlav 1100960
 • Ejendomsnummer 13394
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 0953
 • Husnummer 4
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 230 kvm
 • Areal til beboelse 230 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 5
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1855
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1990
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 230 kvm
 • Bebygget areal 162 kvm
 • Samlet boligareal 230 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 6 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 6 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 4

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 1.300.000 kr
 • Grundværdi 313.600 kr
 • Stuehusværdi 1.161.400 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 19a
 • Samlet areal 21.177 kvm
 • Vej areal 1.741 kvm
 • Ejerlav RÅRUP
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1855
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 88 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1855
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement (asbestfri)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 85 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1855
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 34 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Alex Mandrup Paulsen

Statsaut. ejendomsmægler

Telefon 75 69 38 22

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce