Enghavevej 16, 2. TH, 7500 Holstebro

Bygning

142m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

95m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

25m2 Information om boligens kælder areal

Loft

-85m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1900 Information om boligens byggeår

Data

Grund
237 m2
Varmekilde
Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Udhus

Udhus

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 661
 • Kommunenavn HOLSTEBRO KOMMUNE
 • Landsejerlav 2007151
 • Ejendomsnummer 15195
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 1501
 • Husnummer 16
 • Etage 2
 • Side/dørnr TH
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 95 kvm
 • Areal til beboelse 95 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 3
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 6
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1900
 • Årstal for seneste om/tilbygning 2012
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Cementsten
 • Samlet bygningsareal 460 kvm
 • Bebygget areal 142 kvm
 • Samlet boligareal 460 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 3
 • Samlet kælderareal 25 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 25 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand
 • Antal bygninger 3

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 2.950.000 kr
 • Grundværdi 104.300 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel

 • Matrikelnr. 332D
 • Samlet areal 237 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav HOLSTEBRO BYGRDE
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1929
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tagpap (med taghældning)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 25 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 25 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 25 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Udhus
 • Opførelsesår 1900
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 0 kvm
 • Bebygget areal 21 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 21 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 0

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce