Ydbyvej 34, 7770 Vestervig

Bygning

175m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

300m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

0m2 Information om boligens kælder areal

Loft

125m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1906 Information om boligens byggeår

Data

Grund
2.969.901 m2
Varmekilde
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 787
 • Kommunenavn THISTED KOMMUNE
 • Landsejerlav 721257
 • Ejendomsnummer 180251
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 1043
 • Husnummer 34
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 300 kvm
 • Areal til beboelse 300 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 12
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1906
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1980
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 300 kvm
 • Bebygget areal 175 kvm
 • Samlet boligareal 300 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 el. 2 ejendomme)
 • Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
 • Antal bygninger 13

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 22.600.000 kr
 • Grundværdi 4.939.500 kr
 • Stuehusværdi 1.144.800 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 10B
 • Samlet areal 192.098 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 10B
 • Samlet areal 192.098 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 10B
 • Samlet areal 192.098 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 4

 • Matrikelnr. 18B
 • Samlet areal 42.978 kvm
 • Vej areal 1.040 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 5

 • Matrikelnr. 18B
 • Samlet areal 42.978 kvm
 • Vej areal 1.040 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 6

 • Matrikelnr. 18B
 • Samlet areal 42.978 kvm
 • Vej areal 1.040 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 7

 • Matrikelnr. 18C
 • Samlet areal 17.000 kvm
 • Vej areal 485 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 8

 • Matrikelnr. 18C
 • Samlet areal 17.000 kvm
 • Vej areal 485 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 9

 • Matrikelnr. 18C
 • Samlet areal 17.000 kvm
 • Vej areal 485 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 10

 • Matrikelnr. 1A
 • Samlet areal 331.816 kvm
 • Vej areal 1.129 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 11

 • Matrikelnr. 1A
 • Samlet areal 331.816 kvm
 • Vej areal 1.129 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 12

 • Matrikelnr. 1A
 • Samlet areal 331.816 kvm
 • Vej areal 1.129 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 13

 • Matrikelnr. 2A
 • Samlet areal 274.976 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 14

 • Matrikelnr. 2A
 • Samlet areal 274.976 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 15

 • Matrikelnr. 2A
 • Samlet areal 274.976 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 16

 • Matrikelnr. 2E
 • Samlet areal 99.578 kvm
 • Vej areal 2.165 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 17

 • Matrikelnr. 2E
 • Samlet areal 99.578 kvm
 • Vej areal 2.165 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 18

 • Matrikelnr. 2E
 • Samlet areal 99.578 kvm
 • Vej areal 2.165 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 19

 • Matrikelnr. 7D
 • Samlet areal 31.521 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Matrikel 20

 • Matrikelnr. 7D
 • Samlet areal 31.521 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 21

 • Matrikelnr. 7D
 • Samlet areal 31.521 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 10
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1977
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 210 kvm
 • Bebygget areal 210 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 210 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 11
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1985
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1990
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 535 kvm
 • Bebygget areal 535 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 535 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce