Ydbyvej 34, 7770 Vestervig

BBR oplysninger om Ydbyvej 34

Enhed

 • Kommunenummer 787
 • Kommunenavn THISTED KOMMUNE
 • Landsejerlav 721257
 • Ejendomsnummer 180251
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 1043
 • Husnummer 34
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 300 kvm
 • Areal til beboelse 300 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 12
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1906
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1980
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 300 kvm
 • Bebygget areal 175 kvm
 • Samlet boligareal 300 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Vandindvindingsanlæg (egen boring til 1 el. 2 ejendomme)
 • Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet)
 • Antal bygninger 13

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 22.600.000 kr
 • Grundværdi 4.939.500 kr
 • Stuehusværdi 1.144.800 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 10b
 • Samlet areal 192.098 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 18b
 • Samlet areal 42.978 kvm
 • Vej areal 1.040 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 18c
 • Samlet areal 17.000 kvm
 • Vej areal 485 kvm
 • Ejerlav RANDRUP
 • Zone kode Landzone

Matrikel 4

 • Matrikelnr. 1a
 • Samlet areal 331.816 kvm
 • Vej areal 1.129 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 5

 • Matrikelnr. 2a
 • Samlet areal 274.976 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 6

 • Matrikelnr. 2e
 • Samlet areal 99.578 kvm
 • Vej areal 2.165 kvm
 • Ejerlav STAVERSBØL GDE
 • Zone kode Landzone

Matrikel 7

 • Matrikelnr. 7d
 • Samlet areal 31.521 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav KOBBERØ
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 10
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1977
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 210 kvm
 • Bebygget areal 210 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 210 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 11
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1985
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1990
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 535 kvm
 • Bebygget areal 535 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 535 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 12
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1996
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 224 kvm
 • Bebygget areal 224 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 224 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 4

 • Bygningsnummer 13
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 2003
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 502 kvm
 • Bebygget areal 502 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 502 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 5

 • Bygningsnummer 14
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 2002
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Metalplader
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 594 kvm
 • Bebygget areal 594 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 594 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 6

 • Bygningsnummer 15
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 2007
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 1.307 kvm
 • Bebygget areal 1.307 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 1.307 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 7

 • Bygningsnummer 16
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 2007
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Andet materiale
 • Samlet bygningsareal 605 kvm
 • Bebygget areal 605 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 605 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 8

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1952
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1983
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 650 kvm
 • Bebygget areal 650 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 650 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 9

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1906
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1968
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 275 kvm
 • Bebygget areal 275 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 275 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 10

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1975
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 500 kvm
 • Bebygget areal 500 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 500 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 11

 • Bygningsnummer 7
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1977
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1991
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 550 kvm
 • Bebygget areal 550 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 550 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 12

 • Bygningsnummer 9
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1974
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1987
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 570 kvm
 • Bebygget areal 570 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 570 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Michael Bjarking

ejendomsmægler & valuar, Indehaver

Telefon 97 95 14 44

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce