Nørremarksvej 37, 8830 Tjele

Bygning

113m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

187m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

0m2 Information om boligens kælder areal

Loft

74m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1927 Information om boligens byggeår

Data

Grund
41.023 m2
Varmekilde
Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Anden bygning til landbrug, industri etc.

Carport

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 791
 • Kommunenavn VIBORG KOMMUNE,
 • Landsejerlav 771251
 • Ejendomsnummer 218589
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 1137
 • Husnummer 37
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 187 kvm
 • Areal til beboelse 187 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 6
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1927
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1991
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Tegl
 • Samlet bygningsareal 187 kvm
 • Bebygget areal 113 kvm
 • Samlet boligareal 187 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Opvarmningsmiddel Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)
 • Supplerende varmeinstallation Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold Privatpersoner eller interessentskab
 • Vandforsyning Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
 • Afløbsforhold Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse
 • Antal bygninger 5

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 1.750.000 kr
 • Grundværdi 191.200 kr
 • Stuehusværdi 1.250.900 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 6AP
 • Samlet areal 6.150 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEJRUMBRO
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 6AS
 • Samlet areal 1.992 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEJRUMBRO
 • Zone kode Landzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 6D
 • Samlet areal 32.881 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav VEJRUMBRO
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1953
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 272 kvm
 • Bebygget areal 160 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 272 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1953
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 60 kvm
 • Bebygget areal 60 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 60 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce