Græshaven 2, 3. TH, 8920 Randers NV

BBR oplysninger om Græshaven 2, 3. TH

Enhed

 • Kommunenummer 730
 • Kommunenavn RANDERS KOMMUNE
 • Landsejerlav 2006152
 • Ejendomsnummer 19312
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 0689
 • Husnummer 2
 • Etage 3
 • Side/dørnr TH
 • Anvendelse Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)).
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 107 kvm
 • Areal til beboelse 107 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 4
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 2
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 2
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Antal enheder 32
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 3.408 kvm
 • Bebygget areal 939 kvm
 • Samlet boligareal 3.408 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 4
 • Samlet kælderareal 689 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 420 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Opvarmningsmiddel
 • Supplerende varmeinstallation Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 18

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2013
 • Ejendomsværdi 158.000.000 kr
 • Grundværdi 43.400.500 kr
 • Stuehusværdi 0 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 81a
 • Samlet areal 58.653 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDERS MARKJORD
 • Zone kode Byzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 81u
 • Samlet areal 25.804 kvm
 • Vej areal 542 kvm
 • Ejerlav RANDERS MARKJORD
 • Zone kode Byzone

Matrikel 3

 • Matrikelnr. 81v
 • Samlet areal 4.547 kvm
 • Vej areal 0 kvm
 • Ejerlav RANDERS MARKJORD
 • Zone kode Byzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 12
 • Anvendelseskode Anden bygning til fritidsformål
 • Opførelsesår 1987
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 334 kvm
 • Bebygget areal 334 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 334 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 13
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 3

 • Bygningsnummer 14
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 4

 • Bygningsnummer 15
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 5

 • Bygningsnummer 16
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 6

 • Bygningsnummer 17
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 7

 • Bygningsnummer 18
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 8

 • Bygningsnummer 19
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 9

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 2.376 kvm
 • Bebygget areal 641 kvm
 • Samlet boligareal 2.376 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 460 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 324 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 10

 • Bygningsnummer 20
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 11

 • Bygningsnummer 21
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 12

 • Bygningsnummer 22
 • Anvendelseskode Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • Tagdækningsmateriale Built-up
 • Samlet bygningsareal 127 kvm
 • Bebygget areal 127 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 127 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 13

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 2.376 kvm
 • Bebygget areal 641 kvm
 • Samlet boligareal 2.376 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 460 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 324 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 14

 • Bygningsnummer 4
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 2.376 kvm
 • Bebygget areal 641 kvm
 • Samlet boligareal 2.376 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 460 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 324 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 15

 • Bygningsnummer 5
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 3.408 kvm
 • Bebygget areal 939 kvm
 • Samlet boligareal 3.408 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 689 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 420 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 16

 • Bygningsnummer 6
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 3.408 kvm
 • Bebygget areal 939 kvm
 • Samlet boligareal 3.408 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 689 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 420 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Andre bygninger 17

 • Bygningsnummer 7
 • Anvendelseskode Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus (vandret adskillelse mellem enhederne)
 • Opførelsesår 1971
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • Tagdækningsmateriale Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • Samlet bygningsareal 3.408 kvm
 • Bebygget areal 939 kvm
 • Samlet boligareal 3.408 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Samlet kælderareal 689 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 420 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 4

Dine muligheder


Kontakt EDC mægler

Henrik Lang

Ejendomsmægler MDE, Indehaver

Telefon 86 42 70 55

Kontakt mægler

Få først besked om lignende boliger

Få en e-mail når der kommer nye lignende boliger til salg på edc.dk

Søg lignende boliger

Skal vi også sælge din bolig?

Få en uforpligtende salgsvurdering og få klarlagt din boligs aktuelle markedsværdi

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce