Roumvej 11, 9632 Møldrup

Bygning

140m2 Information om boligens bebygget areal

Bolig

140m2 Information om boligens samlet areal godkendt til beboelse

Kælder

6m2 Information om boligens kælder areal

Loft

0m2 Information om boligens loft areal

Byggeår

1877 Information om boligens byggeår

Data

Grund
73.060 m2
Varmekilde
Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
Information om boligens grundareal og varmekilde

Tilhørende bygning

Ja

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign

Danmarks største køberkartotek

Vi er løbende i kontakt med mange potentielle købere, og du har derfor den bedste chance for, at vi hurtigt finder en køber til din bolig – ofte inden den overhovedet er annonceret.

Kontakt din lokale mægler for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

Enhed

 • Kommunenummer 791
 • Kommunenavn VIBORG KOMMUNE,
 • Landsejerlav 761053
 • Ejendomsnummer 213949
 • Bygningsnummer 1
 • Vejkode 1243
 • Husnummer 11
 • Etage
 • Side/dørnr
 • Anvendelse Stuehus til landbrugsejendom
 • Boligtype Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken)
 • Samlet areal 140 kvm
 • Areal til beboelse 140 kvm
 • Areal til erhverv 0 kvm
 • Antal værelser 4
 • Antal værelser t. erhverv 0
 • Badeforhold Badeværelser i enheden
 • Antal badeværelser 1
 • Toiletforhold Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden
 • Antal toiletter 1
 • Køkkenforhold Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
 • Elforsyning

Bygning

 • Bygningsnummer 1
 • Anvendelseskode Stuehus til landbrugsejendom
 • Antal enheder 1
 • Antal værelser 0
 • Opførelsesår 1877
 • Årstal for seneste om/tilbygning 0
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Stråtag
 • Samlet bygningsareal 140 kvm
 • Bebygget areal 140 kvm
 • Samlet boligareal 140 kvm
 • Samlet erhvervsareal 0 kvm
 • Antal etager 1
 • Samlet kælderareal 6 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 6 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Varmeinstallation Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
 • Opvarmningsmiddel Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
 • Supplerende varmeinstallation Ovne (kakkelovne, kamin, brændeovne o.l.)
 • Areal af indbygget garage 0 kvm
 • Areal af carport 0 kvm
 • Areal af udhus 0 kvm
 • Areal af udestue el. lignende 0 kvm
 • Areal affaldsrum i terrænniveau 0 kvm
 • Areal der hverken benyttes til bolig eller erhverv 0 kvm
 • Samlet areal af lukkede overdækninger 0 kvm

Ejendom

 • Ejerforhold
 • Vandforsyning Privat, alment vandforsyningsanlæg
 • Afløbsforhold Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
 • Antal bygninger 5

Offentlig vurdering

 • Vurderingsår 2014
 • Ejendomsværdi 1.050.000 kr
 • Grundværdi 462.200 kr
 • Stuehusværdi 754.600 kr

Matrikel 1

 • Matrikelnr. 11A
 • Samlet areal 4.200 kvm
 • Vej areal 1.060 kvm
 • Ejerlav ROUM BY
 • Zone kode Landzone

Matrikel 2

 • Matrikelnr. 11Z
 • Samlet areal 68.860 kvm
 • Vej areal 1.785 kvm
 • Ejerlav ROUM BY
 • Zone kode Landzone

Andre bygninger 1

 • Bygningsnummer 2
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1877
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1946
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 340 kvm
 • Bebygget areal 200 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 340 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Andre bygninger 2

 • Bygningsnummer 3
 • Anvendelseskode Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign
 • Opførelsesår 1877
 • Årstal for seneste om/tilbygning 1946
 • Ydervægsmateriale Andet materiale
 • Tagdækningsmateriale Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • Samlet bygningsareal 262 kvm
 • Bebygget areal 154 kvm
 • Samlet boligareal 0 kvm
 • Samlet erhvervsareal 262 kvm
 • Samlet kælderareal 0 kvm
 • Kælderareal m. loft under 1.25m 0 kvm
 • Areal lovlig beboelse i kælder 0 kvm
 • Antal etager 1

Dette er ikke en salgsannonce, men indeholder kun offentligt tilgængelige data fra Statens Ejendomsdatabase (ois.dk). Evt. rettelser til BBR skal ske til den lokale kommune, som er ansvarlig for opdatering af registret.

Annonce