Gør-det-selv klamp sætter sig i huspriserne

Danskerne er en nation af gør-det-selv mennesker. Det er i hvert fald en ganske udbredt antagelse. Noget om snakken er der, men det kommer i høj grad an på, hvilken type arbejde, der er tale om, og hvor i landet vi befinder os.

Drejer det sig om at male stuens vægge, er det mere end 80 pct. af danskerne, der svinger malerpenslen selv, men når det kommer til el- og VVS-arbejde, overlader vi dette til fagfolk i langt de fleste tilfælde. Det viser tidligere undersøgelser blandt boligkøberne hos EDC, som også afslører, at der er langt flest med mod på at ordne tingene selv i regionerne uden for hovedstadsområdet, og at vi sætter et budget af til renovering af boligen i forbindelse med køb.

”Generelt er der flere med en håndværksmæssig baggrund uden for hovedstadsområdet, og derfor også flere, der har de nødvendige færdigheder til selv at stå for renoveringen af den nye bolig,” siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann. ”Det spiller også ind, at både formuer og indtægter er højere i de største byer, hvilket også får flere til at ringe efter en fagmand, når huset eller lejligheden skal renoveres.”

Specielt renovering af gulve kalder i hovedstadsområdet i højere grad end i resten af landet på en fagmand, idet kun 25 pct. af københavnerne vil stå for dette selv. I resten af landet er det ca. hver anden, og i Nordjylland er det endda 6 ud af 10, der selv sliber gulve ned eller helt udskifter dem.

Besparelse ved at gøre det selv forsvinder, når huset sælges
Det meste el- og VVS-arbejde kræver en autorisation for at være lovligt, hvilket forklarer at netop disse typer arbejder i meget begrænset omfang udføres af husejeren selv: ”Med tilstandsrapporter og el-eftersyn sættes der særligt fokus på disse installationer, og de fleste er nok godt klar over, at en anmærkning i rapporterne om ulovligt udført arbejde kommer til at smitte af i prisen på ejendommen, eller vil gøre den sværere at sælge,” siger Jan Nordmann.

Netop ulovligt el-og VVS-arbejde oplever ejendomsmægler Claus Sørensen fra EDC i Nibe som en årsag til, at der skal gives afslag i prisen, når ejendommen skal sælges: ”Når tingene skal lovliggøres, skal det gøres af en autoriseret installatør. Det er som regel nemt at få et tilbud på dette, og udgiften hertil vil køber typisk forlange at få som afslag i handlen,” siger Claus Sørensen. Det viser sig ofte, at det man sparede ved at lave tingene selv, ender man med at betale, den dag boligen skal sælges.”

Samme forhold gør sig til en vis grad gældende for øvrigt gør-det-selv arbejde, hvis det tydeligvis ikke har samme kvalitet som en fagmands håndværk: ”Når en hel ejendom bærer præg af hjemmelavede løsninger, sætter det sig naturligvis i prisen. For mange amatørløsninger giver generelt en trist stemning i ejendommen og sænker købelysten hos køberne. En ting er det rent visuelle, men der kan også, måske helt ubegrundet, opstå frygt for alvorligere skjulte skader som følge af det forkert udførte arbejde.”

Claus Sørensen understreger, at der også er masser af ejendomme med fint udført gør-det-selv arbejde, hvor kvaliteten ikke er til at skelne fra en fagmands arbejde.

Vent med renoveringsprojekterne
Generelt råder EDC til, at nybagte boligejere holder sig til kun at gøre de ting selv, som man har den fornødne indsigt og kunnen til: Jeg har fuld forståelse for, at køb af en ny bolig trækker hårdt i økonomien, og at man fristes til at spare ved at lave det meste selv. Men oftest er det klogere at udskyde nogle af renoveringsprojekterne til økonomien rummer plads til professionel hjælp,” siger Jan Nordmann.

Det kan du få håndværkerfradrag for i 2021

Se alle artikler om boligmarkedet

Læs mere
Få et kvikestimat
Følg markedsudviklingen i et område

Andre har også læst