Hver 30. bolig er til salg

I Danmark er der lige nu knap 44.000 villaer, rækkehuse og ejerlejligheder til salg, hvilket i gennemsnit svarer til en ud af 30 ejerboliger. Men der er store geografiske forskelle. På Læsø er det således hver 9. ejerbolig, der aktuelt er til salg, mens det i Albertslund Kommune kun er hver 66. bolig, der har plads på ejendomsmæglernes salgslister.

Det er generelt i landkommunerne, at der flest boliger til salg. Umiddelbart efter Læsø kommer nemlig Langeland og Struer med henholdsvis hver 14. og hver 18. bolig til salg.”Det er et udtryk for, at salgstiden er længst i små samfund og specielt på øer uden broforbindelse til fastlandet som Læsø, hvor man skal med en færge,” siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

Også landets største kommune, København, markerer sig med relativt mange boliger til salg i forhold til boligmassens størrelse, nemlig med hver 21. bolig til salg. Her er forklaringen dog en anden, nemlig at ejerboligerne i Københavns Kommune i væsentlig grad består af små og mellemstore ejerlejligheder, der sælges hyppigere end villaer.

”I snit bor man i en villa 17-20 år, før den sælges, mens ejeren af en lejlighed i gennemsnit kun har en tidshorisont for sit ejerskab på ca. 7 år,” siger Jan Nordmann. ”Specielt i København, hvor mange lejligheder bebos af studerende og unge familier, der ofte hurtigt skal videre til en større bolig, kommer den korte ejertid til at slå igennem i tallene for hvor mange boliger der er til salg.”

Det samlede udbud af boliger til salg har de seneste år udvist en jævnt faldende tendens, fra knap 60.000 i 2011 til under 44.000 i dag. Der ses en vis sæsonbestemt variation idet udbuddet er mindst i vintermånederne: Vi ser altid et fald i udbuddet henover jul og nytår, hvor især sælgere af fritidshuse tager deres hus ud af markedet, for så at vende tilbage lige før påske. Så der er også lidt sæsonvariation i udbuddet,” siger Jan Nordmann.

Top 10: Her er der færrest boliger til salg:

Top 10: Her er der flest boliger til salg:


Kilde: Danmarks Statistik og EDC, maj 2018

Se alle artikler om boligmarkedet

Læs mere
Følg markedsudviklingen i et område
Se, hvor mange købere der er til en bolig som din

Andre har også læst