Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"82ed7199-ae40-4371-bb71-810a25e2d0b9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3242243d-da06-498f-a613-f11e2dac22cc_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3242243d-da06-498f-a613-f11e2dac22cc_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Stue)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3242243d-da06-498f-a613-f11e2dac22cc_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"40b5ebeb-9964-47d2-8e88-83ae6643ca81","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3dc1f6b0-9d17-468d-b72b-ec31c1715ce5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3dc1f6b0-9d17-468d-b72b-ec31c1715ce5_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3dc1f6b0-9d17-468d-b72b-ec31c1715ce5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"130e2769-7217-4099-844d-0303cc7e1b72","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3b71eab0-936e-48f4-8f66-112c337cc678_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3b71eab0-936e-48f4-8f66-112c337cc678_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/3b71eab0-936e-48f4-8f66-112c337cc678_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"0ff8be8b-6d2c-4cfe-af29-49972bbf94dc","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/af7f859d-0a33-4391-b0b1-45e0b94bfa40_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/af7f859d-0a33-4391-b0b1-45e0b94bfa40_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/af7f859d-0a33-4391-b0b1-45e0b94bfa40_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"2deb3f1c-4805-4306-b807-546a2a86090b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a9c86958-49dd-4657-a3fc-9fcadd922012_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a9c86958-49dd-4657-a3fc-9fcadd922012_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a9c86958-49dd-4657-a3fc-9fcadd922012_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9fd0e109-d034-4978-99bc-a3c7163e4114","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/15e8ef99-6e82-4f57-944a-d9b638ad2439_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/15e8ef99-6e82-4f57-944a-d9b638ad2439_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/15e8ef99-6e82-4f57-944a-d9b638ad2439_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"e846740a-212c-4d95-a8bc-01d969568bc7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fee34fd-04b9-403e-8035-06804871522c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fee34fd-04b9-403e-8035-06804871522c_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fee34fd-04b9-403e-8035-06804871522c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"ee00c76b-5548-4c38-909f-dbbc426b569c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/71482018-e993-44b4-bfe8-5b70f6183a0e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/71482018-e993-44b4-bfe8-5b70f6183a0e_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/71482018-e993-44b4-bfe8-5b70f6183a0e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"ca7bf1ce-3f13-4041-9129-885d61074c9c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/e5b34bc3-e571-482d-ad66-144e27a193b3_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/e5b34bc3-e571-482d-ad66-144e27a193b3_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/e5b34bc3-e571-482d-ad66-144e27a193b3_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"e7dde3ff-d455-4c73-844a-2f45b2d70fda","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/fb6fb033-2982-4295-94dd-8f712813efa6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/fb6fb033-2982-4295-94dd-8f712813efa6_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/fb6fb033-2982-4295-94dd-8f712813efa6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"26d4d65b-ad21-4dc8-a9b7-e9dd2a3a1a26","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ba51a3b7-3990-44c9-95fd-6a6c95149a27_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ba51a3b7-3990-44c9-95fd-6a6c95149a27_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ba51a3b7-3990-44c9-95fd-6a6c95149a27_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"73e39951-82ab-49b4-b155-36a549d620df","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f21de555-2d4d-461e-9e62-4dab47726c20_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f21de555-2d4d-461e-9e62-4dab47726c20_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f21de555-2d4d-461e-9e62-4dab47726c20_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"17c5716f-e4a9-4c94-9b7e-363b2007f100","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ca5e4898-624c-4681-b898-8fef752d820a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ca5e4898-624c-4681-b898-8fef752d820a_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ca5e4898-624c-4681-b898-8fef752d820a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e9550edb-5c7b-4bc7-a492-e5e2975bbdb9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f0480b15-a92f-4397-b60a-a46df94e450a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f0480b15-a92f-4397-b60a-a46df94e450a_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f0480b15-a92f-4397-b60a-a46df94e450a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"05aed1c0-94f5-4669-b816-5252b403b31f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f29544ed-59d7-4f8d-961d-b80be206491b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f29544ed-59d7-4f8d-961d-b80be206491b_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/f29544ed-59d7-4f8d-961d-b80be206491b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"57327fe1-6290-47fe-ac73-7c2157a900f0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/9e6239b8-8616-4fa1-b787-cb2f28789dd5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/9e6239b8-8616-4fa1-b787-cb2f28789dd5_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/9e6239b8-8616-4fa1-b787-cb2f28789dd5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b35bd207-c316-4aa4-915f-628c88154e46","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a67dad4b-6fe6-4d3b-962a-f3d6198c2d1c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a67dad4b-6fe6-4d3b-962a-f3d6198c2d1c_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/a67dad4b-6fe6-4d3b-962a-f3d6198c2d1c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"584e06e5-12d0-4983-b2cd-0d392c502cb4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/affd41b0-a7a9-4b09-9381-8435e0449b3f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/affd41b0-a7a9-4b09-9381-8435e0449b3f_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/affd41b0-a7a9-4b09-9381-8435e0449b3f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"adf6e68d-6625-41aa-81b6-2599ef25533e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fae38d4-0dec-4dac-a323-c87620f760aa_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fae38d4-0dec-4dac-a323-c87620f760aa_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/4fae38d4-0dec-4dac-a323-c87620f760aa_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"005109e4-92f0-40db-965e-87f16485bbb5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/7d9d9937-7d99-4eba-94c4-426fc2d07f73_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/7d9d9937-7d99-4eba-94c4-426fc2d07f73_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/7d9d9937-7d99-4eba-94c4-426fc2d07f73_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9c068cf7-327d-4a81-8a02-4d3f5e88693b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ed4cb678-1224-4288-8c2e-eaa6c32559e1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ed4cb678-1224-4288-8c2e-eaa6c32559e1_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ed4cb678-1224-4288-8c2e-eaa6c32559e1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f4c6af81-4d9f-42e9-8f44-e2b119ef4fc8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/c5464d34-9228-4382-b46a-a92b56dbfa76_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/c5464d34-9228-4382-b46a-a92b56dbfa76_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Badeværelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/c5464d34-9228-4382-b46a-a92b56dbfa76_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":2}},{"Id":"1575b300-cf71-4acb-ac8b-11f7345acf94","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/721bdf94-38eb-4ee6-a678-4e6940d38260_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/721bdf94-38eb-4ee6-a678-4e6940d38260_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/721bdf94-38eb-4ee6-a678-4e6940d38260_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a07087b6-6afc-462b-9782-7ec6536c40ab","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/73ad5fa8-29ec-4b28-a3ca-efe6802bdd3b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/73ad5fa8-29ec-4b28-a3ca-efe6802bdd3b_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/73ad5fa8-29ec-4b28-a3ca-efe6802bdd3b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3f8e2114-2ded-40cb-9e82-fe6d560aafdc","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ea04f6b1-f6ec-4607-bab6-a03c7a08691a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ea04f6b1-f6ec-4607-bab6-a03c7a08691a_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/ea04f6b1-f6ec-4607-bab6-a03c7a08691a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fe7c7049-dc6f-4e9c-b56a-6af1b9b4d638","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/48c1bb0e-a874-467c-aa8d-afa52f983497_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/48c1bb0e-a874-467c-aa8d-afa52f983497_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/48c1bb0e-a874-467c-aa8d-afa52f983497_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9c4f007b-372b-4378-a3ff-2d447e988099","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/dba57860-f168-4953-a872-abe36cf63dcc_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/dba57860-f168-4953-a872-abe36cf63dcc_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/dba57860-f168-4953-a872-abe36cf63dcc_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4ca6fe65-c389-45e2-92e8-52250aa0d954","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/8b6f5e1d-6523-4b72-9070-411c6dafef7a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/8b6f5e1d-6523-4b72-9070-411c6dafef7a_Size210x140.jpg","Description":"Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/12-December/11/8b6f5e1d-6523-4b72-9070-411c6dafef7a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N

3.425.000 kr.dkk
705 m² Brugerejendom, Blandet ejendom

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kirkegade 9, 6700 Esbjerg

Telefon: 76 10 48 00

Erhverv

Karsten Lindgård Jensen

Direktør og partner

klj@edc.dk

Mobil: 23 20 79 21

Jesper Ølgaard Bloch

Partner, Ejendomsmægler MDE, Valuar, MRICS

jbl@edc.dk

Mobil: 28 83 00 09

Blandet ejendom

Pris 3.425.000 kr.

Sagsnr.

67001237

Etageareal

705 m²

Kælder

90 m²

Grundareal

4.500 m²

Bebygget areal

615 m²

Erhvervsareal

615 m²

Samlet etageareal

705 m²

Byggeår

1988

Omfattet af energimærke

Nej

Antal etager

1

Alternativ anvendelse(r)

Lager/Produktion, Kontor

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Pris/m²

4.858 kr.

Ejendomsskatter

7.132 kr.

- Grundskyld

7.132 kr.

Vurdering

2016

Ejendomsværdi

5.250.000 kr.

Grundværdi

462.000 kr.

Faciliteter

Exteriør

Altan

Teknik

Personelevator

Vinduestype Blandet

Nu sælges markant ejendom med kombineret kontor- og værksted

Ejendommen er opført i 1988 og i røde sten med tag af bølgeeternit. Byggestilen har på op-førelsestidspunktet været markant og har moderne særpræg, der også giver et godt lysindfald til lokalerne.

Indretningen af ejendommen, der på 615 m² i stueplan, er med større kontorfællesskab, mindre kontorer, mødelokaler, køkken- og personalefaciliteter, samt lager- værkstedslokaler der er velegnet til bl.a. finmekanik og/eller mindre produktion. Der findes også 90 m² god og tør kælder med god loftshøjde.

Ejendommen er fleksibelt indrettet, hvilket gør det muligt at omdanne til f.eks. en 100 % kontorejendom. I dag er fordelingen af kontor og lager/finværksted ca. halvdelen til hver.

Indretningen sammen med byggestilen betyder også lyse og venlige lokaler, der alle står i en pæn vedligeholdelsesmæssig stand.

Opvarmningen sker med fjernvarme og et større ventilationsanlæg.

Udvendigt fremstår ejendommen også i en pæn stand sammen med de vedligeholdte udendørsarealer, der består af dels grønt areal og masser af p-pladser.

Kjersing er Esbjergs nyere industrikvarter, hvor nærmeste naboer er lysfabrikken VitaLys og C & D Foods det tidligere Arovit sammen med en række mindre håndværks- og servicevirksomheder.

Meget kort afstand til både indfaldsveje til Esbjerg og Motorvej E 20.

Om beliggenheden

  • Storebæltsvej v Øresundsvej (Esbjerg)
    239 m
  • Gjesing st
    1,1 km
  • Esbjergmotorvejen
    3,3 km

Kontakt os vedr. Limfjordsvej 3, 6715 Esbjerg N

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kirkegade 9, 6700 Esbjerg

Telefon: 76 10 48 00

Erhverv

Karsten Lindgård Jensen

Direktør og partner

klj@edc.dk

Mobil: 23 20 79 21

Jesper Ølgaard Bloch

Partner, Ejendomsmægler MDE, Valuar, MRICS

jbl@edc.dk

Mobil: 28 83 00 09

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering