Andre fra EDC

Hovedvejen 204-206

2600 Glostrup

35.000.000 kr.

Projektejendom - 1.272 m²

Stationsnære er­hverv­se­jen­dom­me til udvikling til nyt boligprojekt

Ejendommene er beliggende centralt i Glostrup, med kort afstand til stationer og trafikale forbindelser.

Beliggenheden giver facade ud til Hovedvejen med indkørsel direkte ind på grundarealerne. Kendte forretninger som Bauhaus, Power og andre butikker ligger lidt længere ude på den modsatte side af Hovedvejen.

Denne side af Hovedvejen fra det store kryds ved Ringvejen, er hovedsageligt udnyttet til boligformål i karre' bebyggelse.
Naboerne er alle boligenheder.

Ejendommene anvendes i dag er­hvervs­mæs­sigt til udlejning til butiksformål, kontor, samt lager og garageformål.
Ejendommene ejes af 2 ejen­doms­sel­ska­ber der af hensyn til udvikling af ejen­doms­po­ten­ti­a­let ønsker et samlet salg.

Det samlede grundareal udgør 4.480 kvm stor regulær grund.

Den fremtidige stationsnære beliggenhed bør give mulighed for, en be­byg­gel­ses­grad op til 150 procent på matriklen til boligformål. Pris­fast­sæt­tel­sen er baseret på kr. 6.000 pr. kvm byggeret, svarende til en be­byg­gel­ses­pro­cent på 130 procent.

Udformning og udvikling af ejendommen vil afhænge af samarbejdet med Glostrup kommune og indholdet af en ny lokalplan. Sælger er indstillet på at medvirke til denne proces i forbindelse med handlen.

Glostrup kommune er meget positive overfor en udvikling af ejendommene.

Det må forventes at indkørsel fra Hovedvejen nedlægges til fordel for en adgang og vejforsyning fra vejanlæggene bag de
nuværende ejendomme.

Kommunen udvikler sig meget positivt og med den kommende infrastruktur og øget tilgængelighed forventer kommune en yderligere tilflytning bl.a. fra København. Samtidig er der et stort behov for nye boliger i området set i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Nye boliger med central beliggenhed i kommunen handles i niveau kr. 28-32.000,- pr. kvm.
Lejeniveauet for nye boliger forventes at ligge i niveauet kr. 1.600 pr. kvm. Antallet af byg­ge­mu­lig­he­der med disse attraktive
centrale beliggenheder er dog meget begrænsede.

Faciliteter

Interiør

 • Kantine
 • Fælles mødelokale
 • Fælles reception
 • Bad og omklædning
 • Cykelkælder
 • Loftshøjde (2.5)

Exteriør

 • P-kælder (0 stk)
 • P-Pladser (0 stk)
 • Porte
 • Ramper
 • Tagterrasse
 • Facadelængde (0 m)
 • Indhegnet
 • Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

 • Personelevator
 • Vareelevator
 • Ventilation
 • Kabling
 • Ka­me­ra­over­våg­ning
 • Dørtelefon
 • Indlagt el, sikret med 0A (ampere)
 • Vaskeri
 • Vinduestype Dobbelt glas