Andre fra EDC

Løjtegårdsvej 67 ST

2770 Kastrup

5.500.000 kr.

Projektejendom - 419 m²

Spændende ejendom til pro­jek­t­ud­vik­ling

• Velbeliggende matrikel på 844 m²
• Udvikling kræver dispensation fra gældende lokalplan eller ny lokalplan
• Handel kan betinges af godkendelse til købers projekt
• Oplagt til udvikling til tæt-lav bebyggelse
• Na­bo­e­jen­dom­me­ne er bebygget med 28-38%.

Spændende ejendom med gode muligheder for udvikling
Ejendommen er af ældre dato, og derfor vurderes det, at det vil kunne svare sig at rive bygningen ned og bygge enten tæt lav bebyggelse på grunden, eller f.eks. et dobbelthus.

Na­bo­ma­trik­ler­ne består af henholdsvis ræk­ke­hus­be­byg­gel­se i en karré-form og fritliggende matrikler med enfamilieshuse. Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten på na­bo­ma­trik­ler­ne ligger i spændet fra 28-38%.

En be­byg­gel­ses­pro­cent på denne ejendom med f.eks. 35% vil give mulighed for at opføre 295,4 m² bolig, der kunne være 3 rækkehuse i 1½ plan på hver 98,5 m².

Salgspriserne for nybyggede rækkehuse på Løjtegårdsvej vurderes at ligge i niveauet på 47.500-50.000 pr. m². Dette bør dog undersøges nærmere af køber.

Hvis køber ønsker at udleje nye rækkehuse er det vores vurdering af lejenivauet ligger på ca. 2.000 kr. pr. m² lidt afhængig af indretningen af boligerne. Tag gerne EDC med på råd.

Køber har mulighed for at betinge handlen af, at der fra kommunens side gives godkendelse til opførsel af købers projekt.