Boligudlejningsejendom fra EDC

Nørre Allé 17 & 19

8930 Randers NØ

6.100.000 kr.

Investering - 820 m²

Regulær rød­sten­se­jen­dom med et præsentabelt udtryk

- Ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le – Modernisering af ejendommene efter BRL §5.2 - Garager kan ændres til 105 m² erhverv
- Godkendt OMK-leje, med mulighed for varsling af lejestigninger på flere af lejemålene
- Stort lejemål på 1. sal kan tilbageføres til 2 mindre lejemål
- Gode par­ke­rings­mu­lig­he­der ved ejendommen
- Gennemsnitlig leje på boligerne i dag kun kr. 636 pr. m²

Nørre Allé 17 består i dag af 4 stk. toværelses lejligheder i størrelser fra 48 – 77 m². Hertil kommer lejemålet på 1. sal, der for år tilbage er sammenlagt til ét stort lejemål á 136 m². Det vurderes at ny ejer med rimelige midler ved lejerskifte kan reetablere disse m² til 2 stk. toværelses lejemål. Ny ejer kan med fordel lave gennemgribende renoverede lejemål efter BRL § 5 stk.2.

Nørre Allé 19 er en regulær etageejendom, indeholdende 6 stk. toværelses lejligheder, i størrelser fra 46 – 61 m².

Lejerne har adgang til de 2 opgange fra Nørre Allé, og ligeledes til gården fra bagtrappe. Facaderne af røde teglsten, og taget en almindelig sadeltag-konstruktion med kviste, mod for- og bagside.

Lejlighederne er for fleres vedkommende nyistandsatte med afhøvlede eller nylagte gulve. Ejendommene fremstår velholdte.

Det vurderes, at den nuværende for­sik­rings­præ­mie er relativ dyr og her kan ny ejer forventeligt tegne ny forsikring til en billigere præmie end den nugældende og forbedre afkastet.

Bag nr. 17 er der 4 garager, der pt. er udlejet. Investor vil med fordel kunne se på udvikling af disse m² ift. indretning af er­hvervs­le­je­mål i øvrigt, til en højere leje end den nuværende.

En anden oplagt mulighed er montering af altaner på ejendommen og/eller nedlægning af for- og bagtrapper, etablering af svalegange og elevatorer. Det frigjorte areal tillægges lejlighederne. Der henvises i øvrigt til den i prospektet værende projektskitser.

Ved salg skal Nørre Allé 19 tilbydes lejerne efter Lejelovens kapitel XIV.

En ejendom med et godt potentiale, og lejemål i en efterspurgt størrelse.