Boligudlejningsejendom fra EDC

Thorsgade 9A m.fl.

9000 Aalborg

12.400.000 kr.

Investering - 780 m²

3 boligejendomme i Aalborg, indeholdende i alt 8 boliglejemål

Porteføljen består af i alt 3 stk. ud­lej­nings­e­jen­dom­me, bestående af overordnet 9 lejemål.

Thorsgade 9 er jf. lejeoversigten 4 stk. be­bo­el­ses­le­je­mål, stør­rel­ses­mæs­sigt fra 50 – 85 m². Der er primært tale om 2 væ­rel­ses­le­je­mål. Ejendommen fremstår i pæn- og renoveret stand med hvidmalede facader og tag af built-up.

Enghavevej 60 består at 2 lejemål. Et større der omfatter stueplan og underetage, samt et mindre lejemål på 1. sal. Ejendommen er en fritliggende rød­sten­se­jen­dom i 2 plan med et sadeltag, belagt med eternitplader.

På matriklen oplyser ejer at der forventeligt kan opføres 294 m² nyt boligbyggeri, fordelt på 6 stk. lejligheder á hver 49 m², svarende til en byggeretsværdi på kr. 1.000.000,- (ca. kr. 3.400 pr. byggeretsmeter). Det påhviler køber selv at foranledige et for­håndstilsagn indhentet- og et eventuelt projekt godkendt hos Aalborg Kommune, og projektet indgår i den i ren­ta­bi­li­tets­be­reg­nin­gen anførte kontantpris.

Kjeldgårdsgade 1 består af 2 overordnede lejemål. Et lejemål omfattende stue og underetage, pt. udlejet sammen med det på ejendommen værende baghus. Her til kommer et lejemål på 1. sal hovedbygningen, der ligesom baghuset fremstår renoveret, og i god stand. Grunden er befæstet med fliser.

Alt i alt er der tale om en spændende in­ve­ste­rings­ca­se med gode ud­vik­lings­mu­lig­he­der.