Erhvervsgrund fra EDC

Søndervej 58

4735 Mern

325.000 kr.

Projektejendom - 1.377 m²

Velbeliggende grundareal til boligformål (tæt/lav) - 1.377 m² med samlet 551 m² byggeretsmeter

• 40% be­byg­gel­ses­pro­cent iht. lokalplanen

• 551 m² byggeretsmeter til tæt/lav bebyggelse

• Veludbygget villakvarter

• Hyggelig landsby, og kort afstand til motorvejen

• Folkeskole i byen, og kort afstand til gode ind­købs­mu­lig­he­der

Der kan iht. lokalplanen bebygges med 40% til opførsel af boliger svarende til 551 m² til tæt/lav bebyggelse. Området opvarmes med naturgas, og der er pligt til medlemskab af grun­de­jer­for­e­ning.

Grundene er beliggende i særdeles rolige omgivelser i flot udbygget villakvarter i Mern by som er en hyggelig landsby med ca. 1.000 indbyggere. Mern tilbyder bl.a lille købmand, velfungerende folkeskole, gode sport­s­fa­ci­li­te­ter samt Plejecenter Solhøj.

Der er ca. 5 min kørsel til Ørslev med gode lokale ind­købs­mu­lig­he­der, ca. 11 km til Vordingborg med større udbud af butikker, restauranter mv. og ca. 10 km til motorvejen.

Grunden er ikke byggemodnet. Der er betalt for bidrag til kloak/spildevand, men ikke vand, EL og varme. For takster og priser vedrørende til­slut­nings­bi­drag henvises bl.a. til følgende link hos Vordingborg Forsyning https://www.vor­ding­borg­for­sy­ning.dk/takster-og-priser

Takstblad fra Mern Vandværk kan rekvireres hos EDC Erhverv.

Lokalplan (uddrag):
Anvendelsen af området fastlægges til boligformål til blandet åben/lav og tæt/lav.
Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for område I må som helhed ikke overstige 40 %.
Bebyggelsen i område I må opføres i op til 1½ plan med maksimal bygningshøjde på 8,5 m.
Bebyggelsen i hele lo­kal­pla­n­om­rå­det skal opføres med sadeltag af teglsten eller cementtagsten.
Tage må ikke bestå af blanke eller reflekterende materialer.
Be­bo­el­ses­byg­nin­ger­ne skal opføres i teglsten med blank mur i mørke stennuancer eller som pudsede, vandskurede, filtsede eller lignende facader.
Facader kan på delområde kombineres med andre materialer under hensyn til bebyggelsens samlede arkitektoniske udtryk.

Grunden er beliggende i særdeles rolige omgivelser i flot veludbygget villakvarter i Mern By.

Der er ca. 5 min kørsel til Ørslev med gode lokale ind­købs­mu­lig­he­der, ca. 11 km til Vordingborg med større udbud af butikker, restauranter mv. og ca. 10 km til motorvejen.

Mern er en hyggelig landsby med ca. 1.000 indbyggere som bl.a. tilbyder lille købmand, ligesom der også er folkeskole og sport­s­fa­ci­li­te­ter i byen.

Rundt i Mern by er der flere skønne naturstier, der indbyder til gåture.. På par­ke­rings­plad­sen ved Plejecenter Solhøj er der ugentligt besøg af bogbussen fra Vordingborg bibliotek.

Faciliteter

Interiør

  • Loftshøjde (0)

Exteriør

  • P-kælder (0 stk)
  • P-Pladser (0 stk)
  • Facadelængde (0 m)

Teknik

  • Indlagt el, sikret med 0A (ampere)

Afstand til

  • Morelvej (Vordingborg)188 m
  • Vordingborg st12,7 km
  • Sydmotorvejen (41)13,0 km