Erhvervsgrund fra EDC

H. Christoffersensvej 8

4960 Holeby

5.000.000 kr.

Projektejendom - 57.000 m²

Erhvervsgrund - 15 min fra Femern!

Grunden er oplagt for udviklere/virksomheder der ønsker at ligge tæt ved Femern forbindelse og motorvejen.
Grunden er udlagt som erhvervsgrund med Erhvervspark Lolland A/S som nærmeste nabo.
Grunden er helt regulær og kan anvendes i sin fulde størrelse, eller evt. deles mellem flere virksomeder, da den er nem at opdele i flere mindre enheder.
Der er gode vej­for­bin­del­ser mod København og Tyskland/Femern få minutter fra grunden.

Er­hvervs­grun­den er beliggende på det sydlige Lolland, ca. 5 minutters kørsel fra Sydmotorvejen og ca. 15 minutters kørsel fra Femern-projektet og Rødbyhavn. Der er således gode ud­vik­lings­mu­lig­he­der samt god infrastruktur til og fra er­hvervs­grun­den. Området er i god udvikling og der ses en god efterspørgsel på lager- og kon­tor­byg­nin­ger, samt erhvervsgrunde i området, særligt når etableringen af Femern-forbindelsen for alvor tager fat i efteråret 2020.