Erhvervsgrund fra EDC

Trianglen 29A & B

6000 Kolding

1.819.400 kr.

Brugerejendom - 9.380 m²

Erhvervsjord i Kolding Nord med førsteklasses beliggenhed.

Grundene er beliggende tilbagetrukket på Trianglen som giver nem og hurtig adgang til motorvej E45, Kolding Storcenter, Industriområde N og Kolding by.

Området er et moderne erhvervsområde med mange virksomheder bla. Bayer Auto Group/BMW, Scandic Hotel, Autohuset Vestergaard, Pierre.dk, P. Christensen, NCC Company House, Skorstensgaard samt diverse rå­d­giv­nings­fir­ma­er
Grundene er beliggende i lokalplan 0715-21-01 område 1 hvoraf det fremgår, at grundene alene må anvendes til erhvervsformål og kun til service- og ad­mi­ni­stra­tions­virk­som­he­der og ud­valgs­bu­tik­ker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoareal på 10.000 kvm.

Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for området må ikke overstige 45% og bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 11,5 meter. Der vil ikke blive pålagt offentligt kloakbidrag, men øvrige tilslutninger sker på for­sy­nings­sel­ska­ber­nes vilkår. Bebyggelsen hører under Bramdrup vandværks forsyning.

Grund nr. 24
Samlet areal 9.000 m²
Pris pr. m² kr. 200 + moms
Pris i alt kr. 1.800.000,- + moms

Grund nr. 25
Samlet areal 10.100 m²
Pris pr. m² kr. 200 + moms
Pris i alt kr. 2.020.000,- + moms