Erhvervsgrund fra EDC

Trianglen 15

6000 Kolding

7.052.500 kr.

Brugerejendom - 33.800 m²

Erhvervsjord i Kolding Nord med førsteklasses beliggenhed.

4 af grundstykkerne har profilering direkte til motorvej hvor 65.000 biler dagligt passerer. Giver herudover nem og hurtig adgang til motorvej E45, Kolding Storcenter, Industriområde N og Kolding by.

Området er et moderne erhvervsområde med mange virksomheder bla. Bayer Auto Group/BMW, Scandic Hotel, Autohuset Vestergaard, Pierre.dk, P. Christensen, NCC Company House, Skorstensgaard samt diverse rå­d­giv­nings­fir­ma­er
Grundene er beliggende i lokalplan 0715-21-01 område 1 hvoraf det fremgår, at grundene alene må anvendes til erhvervsformål og kun til service- og ad­mi­ni­stra­tions­virk­som­he­der og ud­valgs­bu­tik­ker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoareal på 10.000 kvm.

En del af grundene betegnet 28-31 er udlagt som trans­port­kor­ri­dor – iht. lokalplanens pgf. 3 delområde 5. Dette areal skal friholdes for bebyggelse.

I et bælte under højspæn­dings­led­nin­ger­ne må der ikke bebygges, men kan anvendes til oplag/parkering.

Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for området må ikke overstige 45% og bygningshøjden må ikke overstige 2 etager og 11,5 meter. Der vil ikke blive pålagt offentligt kloakbidrag, men øvrige tilslutninger sker på for­sy­nings­sel­ska­ber­nes vilkår. Bebyggelsen hører under Bramdrup vandværks forsyning.

Grund nr. 28 (direkte til motorvej)
Samlet areal 33.300 m²
Pris pr. m² kr. 221,32 + moms
Pris i alt kr. 7.370.000 + moms

Grund nr. 29 (Direkte til motorvej)
Samlet areal 31.200 m²
Pris pr. m² kr. 215,71 + moms
Pris i alt kr. 6.730.000 + moms

Grund nr. 30 (direkte til motorvej)
Samlet areal 33.800 m²
Pris pr. m² kr. 208,65 + moms
Pris i alt kr. 7.052.500 + moms

Grund nr. 31 (direkte til motorvej)
Samlet areal 35.200 m²
Pris pr. m² kr. 184,57 + moms
Pris i alt kr. 6.497.000 + moms