Erhvervsgrund fra EDC

Jens Ravns Vej 7-9

7100 Vejle

4.000.000 kr.

Brugerejendom

Erhvervsgrund med facade direkte mod Fredericiavej

Grundarealet er beliggende i attraktivt erhvervsområde i Vejle S, og har facade direkte mod indfaldsvejen Fredericiavej som dagligt passeres af over 18.000 biler. Afstand til E45 ca. 1,4 km.

Arealet består af ca. 35.000 m² og er ikke særskilt matrikuleret. Der er mulighed for en opdeling i minimum 8.000 m² pr. grund. Pris pr. kvadratmeter kr. 500,- + moms.

Planforhold:
Grundene er omfattet af lokalplan nr. 142, der primært omhandler facader m.v. ved indfaldsvejene. Herudover er grundene omfattet af lokalplan nr. 1113, der bl.a. bestemmer:

Området må anvendes til erhvervsformål inden for virk­som­heds­klas­se1-3, omfattende blandt andet liberale erhverv, kontor- og ser­vi­ce­virk­som­he­der, hånd­værks­virk­som­he­der, lettere produktion og lignende. Der må ikke etableres butikker og over­nat­nings­fa­ci­li­te­ter i lo­kal­pla­n­om­rå­det.
Hvis området udstykkes til flere ejendomme, skal det ske efter en ud­styk­nings­plan med en minimum grundstørrelse på 8.000 m², som er godkendt af Byrådet.

Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten er 50.

Bygningens rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal.

Ejendommen er endnu ikke særskilt vurderet, da grundarealet endnu ikke er særskilt matrikuleret.
Da arealet ikke er særskilt vurderet, kendes de præcise ejen­doms­skat­ter ikke. Grund­skyldspro­mil­len for 2017 andrager 27,750 ‰.

Klo­ak­til­slut­nings­af­gift er betalt.

Der skal tillægges moms til købesummen.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.