Lager/Produktion fra EDC

Sydvestvej 142

2600 Glostrup

16.500.000 kr.

Investering - 1.493 m²

Blandet kontor- og lagerejendom i attraktivt in­du­strik­var­ter

Ejendommen er udlejet til én domicillejer, som har drevet produktions- og ser­vi­ce­virk­som­hed fra stedet siden 2005. I forbindelse med et salg af virksomhedens drift, til en skandinavisk virksomhed ønskes ejendommen solgt til en investor med en lejekontrakt med lang uopsigelighed.
Ejendommen er løbende udvidet og tilpasset virksomhedens drift, hvorfor virksomhedens forbliven har høj prioritet. Ejendommen består af et asfalteret grundareal, som primært anvendes til parkering og færdsel foran bygningen.
Endvidere forefindes et større indhegnet og stenbelagt grundareal, bag bygningen, som primært anvendes til udendørs oplag m.v.

Højloftet pro­duk­tions­byg­ning som er opført i gule og røde facadesten med build-up tag. Bygningen er indrettet som produktion, værksted og lager, samt flere specialrum til bl.a. afrensning, pluklager mv. Bygningen er udstyret med traverskraner, ventilations-/udsug­nings­an­læg, porte mv.
Facaden mod Sydvestvej er indrettet med værk­fø­rer­kon­to­rer, showroom, mødelokaler, trapperum, mv. 1. sal er indrettet med en fordelingsgang med adgang til de enkelte cellekontorer samt mødelokale i gavl. Der er tillige indrettet toiletter, depotrum og lignende sekundære rum.
I pro­duk­tions­byg­nin­gens gavl er etableret en vel­færds­byg­ning i et plan. Bygningen har facader af gule teglsten og forsynet med ryttertag, belagt med bølgeeternit. Bygningen er indrettet med kantine, bade- og om­klæd­nings­fa­ci­li­te­ter, mv.
Endvidere forefindes en mindre fritliggende træbygning, som er indrettet som lager og et mindre værksted.

OM LEJER - HOLM TECHNOSCAN
Består af 20 medarbejdere, som beskæftiger sig med salg og reparationer af: Motorer, Generatorsæt industri- og marine, Turboladere Dyser – brænd­stof­pum­per og kraftudtag til au­to­mat­gear­kas­ser. De er løbende under uddannelse i deres produkter og er certificeret til offshore arbejder.
HOLM TECHNOSCAN A/S er kvalitets certificeret og derfor underlagt jævnlige kontrolbesøg. De råder over et stort værksted samt et særdeles velassorteret re­ser­ve­delsla­ger. På deres værksted forefindes bl.a. et prøverum med motorbremse. Her kan de afprøve motorer op til 1200 HK samt transmissioner.
HOLM TECHNOSCAN A/S blev stiftet i 1992 af Flemming Holm, i 2002 overtog HOLM DANMARK A/S, TechnoScan A/S. Januar 2005 flyttede TechnoScan A/S til Sydvestvej 142 – 146, samme adresse som HOLM DANMARK A/S.
Juli 2005 har HOLM DANMARK A/S og TechnoScan A/S brugt fælles firmanavn HOLM TECHNOSCAN Gruppen Januar 2007 har HOLM DANMARK A/S og TechnoScan A/S fusioneret til HOLM TECHNOSCAN A/S.

HOLM TECHNOSCAN A/S er importør og forhandler af:
• MTU industri- og marinemotorer
• Detroit industri- og marinemotorer
• Mercedes industri- og marinemotorer
• VM industri- og marinemotorer
• Chelsea kraftudtag
• Muncie kraftudtag
• Racor filtre & produkter
• Epocast støbesystem til understøbning af dieselmotorer, gear og meget mere.

I 2020 er ovennævnte virksomhed solgt til den norske virksomhed Bertel O. Steen Power Solutions Norway AS som et led i en strategi om at være repræsenteret i samtlige Skandinaviske lande.
Virksomheden har afdelinger i Norge, Sverige, Finland og Danmark.