Lager/Produktion fra EDC

Ellekær 12

2730 Herlev

18.500.000 kr.

Brugerejendom - 2.388 m²

Markant domicil ejendom med mulighed for tilbygning af lager/produktion/kontor

Ejendommen består af flere bygninger på en 6.028 m² stor grund. En kontorbygning på 3 etager + kælder, hvor der er 283 m² på hver etage, i alt 1.132 m².
Derudover en lagerbygning på 530 m². Dertil 2 lager- og værk­steds­byg­nin­ger, der dog er af en stand, hvor de forventes nedrevet af køber.
Kon­tor­byg­nin­gen har været anvendt som et flot møbelhus og showroom for ca. 50 ansatte og blev ofte omtalt som ”mini Paustian”.
Huset er tegnet af ar­ki­tekt­fir­ma­et Mangor og Nagel og har et fantastisk lysindfald.
Kon­tor­byg­nin­gen er opført i letbeton og med stor glasfacade ud imod Ellekær. Lageret er opført i letbeton og med træplader med vinduer på siderne.
De er opført i henholdsvis 1952 og 1955.
Kontordelen er renoveret flere gange og fremstår meget præsentabel. De 3 øverste etager er indrettet som showroom og hovedsageligt stor­rum­s­kon­to­rer.
Kælderen er indrettet med kantine- og per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter samt showroom.
Lagerdelen på 530 m² er noget slidt, men kan fungere som koldlager og har port i jordniveau.
Der er gode par­ke­rings­for­hold på ejendommen.
Større byggeret, specielt hvis man nedriver la­ger­byg­nin­ger­ne, med gode muligheder for at opføre moderne lager-/pro­duk­tions­byg­ning eller anden bygning.
Ejendommen må jævnfør lokalplan anvendes til service, håndværk, industri, laboratorier, parkering, lager og engroshandel. Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten for den
enkelte ejendom må ikke overstige 60%, og det bebyggede areal må ikke overstige en tredjedel af grunden. Det vil sige at der må bygges bygningerne
indenfor ovenstående anvendelser med et samlet fodaftryk på 2.009 m² og at der i alt må bygges 3.616 etagemeter. Der ville derfor for eksempel kunne
bygges en lager-/produktionshal på 1.726 m², evt. med en 1. sal på i samme størrelse. Der tages forbehold for eventuelle hindringer i lokalplan/andre
forhold og køber henvises til egen rådgiver.