Lager/Produktion fra EDC

Vandtårnsvej 76

2860 Søborg

6.300.000 kr.

Brugerejendom - 526 m²

366 m² Lager/produktion eller engros salg på Vandtårnsvej i Søborg

526 m² hånd­vær­ke­re­jen­dom eller engrossalg, heraf er 366 m² lager/produktion ledigt for køber - Vandtårnsvej i Søborg.
På ejendommen findes to bygninger.
Forrest ligger en bygning i to plan mod Vandtårnsvej. Den er i to plan med kælder og udlejet til en klinik for fysioterapi.
Bag denne bygning findes en et plans bygning, der er ledig for køber.
Den bagerste bygning på 366 m² der er opført som en stålrammehal i et plan er ledig for køber.
Taget er et saddeltag, hvor loftet følger taghældningen og er beklædt med hvidmalede gipsplader. Bygningen er beklædt med hvide metalplader.
Loftshøjden i midten af i hallen udgør ca. 5,05 m - i facaderne udgør den ca. 3,5 m.
Der er vareadgang til hallen i jordplan via manuel aluhejseport med plexiglasruder.
Portens mål er ca. 2,9 m bred og ca. 3,2 meter høj. Der er også adgang via dør ved siden af porten.
Hallen kan i princippet være et stort søjlefrit rum. P.t. er hallen dog opdelt i flere afsnit, jvf. plantegningen.
Hallens gulv er et glittet betongulv der nogle steder er malet, bl.a. i showroomet, mens indvendige vægge bl.a. fremstår hvidmalede.
I hallens venstre side, set fra vejen, er der tilbygget et afsnit med kontor, storrumskontor, lager (tidl. kontor) og toilet. Her er der ligesom i showroomet i gavlen et forsænket loft med indbyggede lysarmaturer.
Lejemålet: Lejemålet blev overtaget d. 1. marts 2015. Det omfatter stuen og 1. sal, men ikke kælderen. Lejemålet var nyistandsat ved overtagelsen og skal afleveres sådan. Den aktuelle leje udgør ca.
kr. 91.702 pr. år. Der er erlagt 4 måneders depositum. Der betales ikke driftsudgifter udover lejen. Lejemålet har eget varmeanlæg med naturgasfyr. Udlejer har den udvendige ved­li­ge­hol­del­se,
lejer har den indvendige ved­li­ge­hol­del­se, ligesom lejer selv foretager den nødvendige snerydning. Lejer kan parkere på par­ke­rings­plad­ser­ne mod Vandtårnsvej. Uopsigelighed fra begge parters side er udløbet.
I henhold til Lokalplan 152 må område 1, hvor ejendommen ligger, anvendes til erhvervsformål, kategori A-virksomheder, i form af halbyggeri til produktions- og lagerformål o.l. med tilknyttet kon­tor­be­byg­gel­se. Området må endvidere anvendes til detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper. Der må i området ikke placeres virksomheder, der påfører omgivelserne større miljø-gener end, hvad der svarer til klasse 5 i “Håndbog om miljø og planlægning”.
Det samlede butiksareal til særlig pladskrævende detailhandel i området må ikke overstige 21.500 m², og den maksimale bu­tiks­stør­rel­se må ikke overstige 5.000 m².
Indenfor lo­kal­plan­til­læg­gets område må der ud over de anvendelser, som er beskrevet i § 3.1 - 3.3, etableres kontor- og serviceerhverv, offentlige formål, kulturelle formål, restauranter, caféer, mu­sik­spil­le­ste­der samt sports- og eventprægede aktiviteter. De nye anvendelser må efter Byrådets skøn ikke være støjfølsomme. De nye anvendelser kan kun etableres i eksisterende bygninger eller i en ombygning af eksisterende bygninger. Mindre tilbygninger i forbindelse med efterlevelse af byggelovens krav tillades dog.
Der er mulighed for at leje den bagerste bygning for årligt kr. 300.000.
Ejendommen sælges eller udlejes ikke til konkurrenter til Migatronic (svejsecenter).

Bygning 1 har energimærke F
Bygning 2 har energimærke D