Lager/Produktion fra EDC

Lindevænget 1

5620 Glamsbjerg

1.595.000 kr.

Brugerejendom - 472 m²

Velindrettet er­hverv­se­jen­dom med mange an­ven­del­ses­mu­lig­he­der

Pæn og præsentabel hjørneejendom opført i 1978 i røde mursten og med sadeltag belagt med bølgeeternit.

Ejendommen er på i alt 472 m² og fordeler sig med henholdsvis en kontorafdeling og et lager-/pro­duk­tions­af­snit. Derudover en mindre carport.

Kon­to­raf­de­lin­gen er indrettet med en entre, et større åbent kontor, 3 kontorer/mødelokaler, et showroom, et depot og et toilet. Derudover er der både fra kontoret og fra lager-/pro­duk­tions­af­de­lin­gen, adgang til en frokoststue med tilhørende tekøkken.

Lager-/pro­duk­tions­af­de­lin­gen fordeler sig med 2 kontorer, et toilet, samt et stort åbent lager-/pro­duk­tions­om­rå­de, hvor der i den ene halvdel er loft til kip. Der er tale om lette skillevægge i denne afdeling og der vil derfor være mulighed for, at åbne op til det større kontor og tilknytte det til lager-/pro­duk­tions­om­rå­det.

Ejendommen er beliggende på en 1.731 m² stor hjørnegrund, på hjørnet af Lindevænget og Kastanievej og har derfor gode eks­po­ne­rings­mu­lig­he­der for for­bi­pas­se­ren­de. Bag ejendommen er der en større plads til brug for oplag.

Ejendommen har igennem de sidste mange år været anvendt til trykkeri og vil være velegnet til mindre produktions-/ og hånd­værks­virk­som­he­der.