Lager/Produktion fra EDC

Rasmus Færchs Vej 19

7500 Holstebro

20.475.000 kr.

Investering - 4.579 m²

Solid lager- pro­duk­tions­e­jen­dom tæt ved motorvejen med 10 års uopsigelighed fra lejer

Ejendommen er beliggende i Holstebros nordøstlige del, i et erhvervsområde beliggende under 2 km til mo­tor­vejstil­kørs­len.

Grundarealet andrager 19.358 m² og er udlagt til græsareal samt befæstet par­ke­rings­a­re­al. Bygningen er opført i 1999 med facader i blødstrøgne teglsten, med undtagelse af en del af kon­to­r­af­snit­tet, der er beklædt med cedertræ. Alle inder- og ydervægge er murede. Taget er belagt med tagpap. Der er lagt varmekabler i alle skotrender, der sørger for at smelte sneen. Udvendige vinduer og døre er udført i aluprofiler, med minimal ved­li­ge­hol­del­se til følge.

Ejendommen er indrettet med kontorafsnit, med åbent forkontor i forbindelse med indgangsparti, mødelokaler i varierende størrelse samt mindre anretterkøkken og toilet­fa­ci­li­te­ter.

Gulve er primært udført som tæppefliser og lofter som gips med akkustikfelter. I forbindelse med kontoret findes område som både kan anvendes til kontor eller evt. montage. Området anvendes p.t. alene til opbevaring.

Lager-/produktionsdel med en loftshøjde på op til ca. 5,5 meter. Pro­duk­tions­om­rå­der­ne har nordvendte ovenlysvinduer som giver et godt lysindfald. Betongulve med en bæreevne på op til ca. 250 kg/m². Lofter er udført som træbeton med synlige installationer. Der er etableret sluseport med hydraulisk lift samt portindkørsel til lageret.

I forbindelse med pro­duk­tions­om­rå­det og med nem adgang fra kon­to­r­af­snit­tet findes kantine med tilhørende køkken. Fra kantinen er der udgang til stor terrasse. Herudover findes dame-/her­reom­klæd­ning med toilet samt ba­de­fa­ci­li­te­ter. I bad/omklædning er der klinkegulve med gulvvarme.

I tilknytning til pro­duk­tions­de­len er der bl.a. ven­ti­la­tions­an­læg med aircondition som betjener hele ejendommen. Ejendommen opvarmes med naturgas.