Detail fra EDC

Gammel Køge Landevej 59

2500 Valby

1.725.000 kr./år

1.150 m²

Kontorejendom med inspirerende nærmiljø og optimal beliggenhed

• Fokus på komfort mht. luft, temperatur, akustik og adgangsforhold
• Fokus på materiale valg, indflydelse på miljø og res­sour­ce­for­brug
• DGNB certificeret byggeri
• Lækker økologisk kantine med eget køkken og fælles mødecenter med store mødelokaler
• Let at komme til uanset trans­port­mid­del

Kontorværket tilbyder et inspirerende nærmiljø og bidrager til bydelen
På hjørnet af Gammel Køge Landevej og Carl Jacobsens Vej opføres Kontorværket, som består af en h- og en kube-formet bygning, men også et p-hus med elevator, der som noget nyt vil have plads til kreative værksteder og gallerier i stueplan. Her er der tidligere blevet fremstillet kas­se­va­ske­ma­ski­ner til Tuborg og tappemaskiner til Carlsberg. Nu bygger vi fremtidens arbejdspladser med plads til både fællesskab og forskellighed. Valby er en spirende københavnsk bydel, der både favner historie og fremsyn. Området har udviklet sig fra at være synonym med in­du­strik­var­ter til i dag at rumme en blanding af boliger, kultur, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og erhverv. Kontorværket byder indenfor, åbner op og bidrager med liv og værdi til Valby med åbne grønne byrum og en café. Her får jeres medarbejdere mulighed for at bryde med kontorets vante rammerValby er et af Københavns stærkeste vækstområder. Omkring Tingstedet og Valby Langgade hersker en urban landsbycharme. Villaer og grønne områder ligger side om side med de historiske fabriksområder fra in­du­stri­a­li­se­rin­gens tid, som i disse år undergår en fantastisk forandring og bliver til nye byrum med både bolig og business. En optimal planløsning med bedst mulig placering af trapper, toiletter og depotrum samt fælles faciliteter giver en effektiv are­a­lud­nyt­tel­se og mange op­de­lings­mu­lig­he­der. Lækker økologisk kantine med eget køkken og fælles mødecenter med store mødelokaler, som I nemt kan reservere via book­ing­sy­ste­met.
Alle mødelokaler er møblerede og udstyret med det nyeste AV-udstyr, så jeres dagligdag kan fungere effektivt.

Let tilgængelig kontorbygning
Ejendommen ligger blot 150 meter fra Ny Ellebjerg station, som med S-tog, metro, den kommende Ringstedbane og hyppige busafgange bliver et knudepunkt for offentlig transport med særdeles gode lokale, regionale, nationale og in­ter­na­tio­na­le­for­bin­del­ser. Det er let at komme til og fra mo­tor­vejs­net­tet, og der er eget parkeringshus på grunden. Københavns Rådhusplads er blot fem km væk på cykel, og cyklen kan parkeres i opvarmet cykelkælder med direkte adgang til kontoretagerne. Høj synlighed i bybilledet. På Gammel Køge Landevej passerer hver dag ca. 30.000 bilister og cyklister. Som lejer i Kontorværket får I derfor jeres virksomhed eksponeret for en masse mennesker.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.