Lager/Produktion fra EDC

Trafikcenter Alle 901

4200 Slagelse

2.250.000 kr./år

4.500 m²

Lo­gi­sti­ke­jen­dom (under opførelse) til udlejning direkte ved stop 39 på Vestmotorvejen

Kommende logistikcenter 35 minutter fra København udbydes nu til leje med mulighed for leje i intervallet 4.500 m² - 45.000 m².

Lo­gi­stik­cen­te­ret vil bestå af op til 8 bygninger - alle med 8 m indvendig loftshøjde. Øvrig indretning aftales mellem lejer og udlejer. Forventet opførelsestid er 12 måneder fra indgåelse af lejekontrakt.

STOP 39 på Vestmotorvejen mellem København og Fyn/Jylland er et velfungerende og attraktivt trafikcenter med stor diversitet i bruger- og ejer­virk­som­he­der­ne. Her findes Hotel, restaurant, benzinstation, El-laderstationer, fø­de­va­re­pro­du­cen­ter, la­ger­virk­som­he­der, ener­gi­sel­ska­ber, hånd­vær­ker­virk­som­he­der, bilforhandler, synshal mm. samt gode par­ke­rings­fa­ci­li­te­ter for lastvogne. Området er etableret til at kunne tage imod tung trafik.

Beliggenheden er optimal i et tra­fik­knu­de­punkt, hvor Vestmotorvejen krydser omfartsvejen omkring Slagelse, som forbinder den nord-sydgående landevej mellem Kalundborg og Næstved og videre sydover mod Femern Bælt.

Med den korte afstand til København og forstader og til en m2-lejepris væsentligt under ho­ved­stads­ni­veau, er der med denne beliggenhed alle rammer på plads for en økonomisk attraktiv placering/domicil for mange forskellige typer af virksomheder.