Flerbruger-kontorhuse hitter: Er­hverv­se­jen­dom på 6.000 m² ener­gi­renove­ret og stort set fuldt udlejet i Roskilde

  • Roskilde
  • Kontorlokaler

Et flerbruger-kontorhus på Ringstedvej 16-28 i Roskilde er ener­gi­renove­ret til et sundt kontorhus med bedre energiklasse og snart også bæ­re­dyg­tig­heds­be­teg­nel­sen ‘DGNB BIU-Guld’. Ejendommen indeholder op til 12 præsentable og moderne lejemål til leje i 3 etager. Jacob Østergaard Skyum, Senior Asset Manager i PenSam siger:

“Det har tidligere været en domicilejendom, men da den seneste domicillejer Orbicon fraflyttede, afsøgte vi forskellige muligheder for både salg, konvertering til boliger eller konvertering til kontor-flerbrugerhus. I sidste ende valgte vi at konvertere til et kontor-flerbrugerhus, da det er nemmere at udleje mindre enheder end alle 6.000 m2 til kun én enkelt virksomhed. Det er det i mange tilfælde over hele landet, men her var det virkelig oplagt, da det mere eller mindre var plug & play, pga. ejendommens tre separate indgange. Virksomhederne føler dermed, at deres kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re besøger deres virksomhed eksklusivt, og det har da også vist sig, at det er gået rigtig fint med udlejningerne.”

“Vi har ener­gi­renove­ret ejendommen med ny køl/ventilation, energistyrende tiltag og fjernet en stor del af den eksisterende indretning. Når der er kommet en ny lejer, har vi en tæt dialog om, hvilke ønsker de har til indretningen. Det betyder, at vi har fået en lang række stærke lejere ind og flere af dem på 10-årige lejeaftaler, og for os er det vigtigt med gode, langvarige sam­ar­bejds­re­la­tio­ner. Vi har investeret væsentlige ressourcer i ejendommen, men det er gået forholdsvist hurtigt, så vi på under et år stort set har fået alt udlejet. Det er naturligvis til­freds­stil­len­de, og selvom det er en stor investering, vil ejendommen give os et godt afkast.”

De foreløbig syv nye lejere er: Sparekassen Kronjylland, pla­stik­kirur­gen Horn & Gramkow, Børnehuset Sjælland, kontorhotellet Væxthuset, en spe­ci­al­tand­læ­ge, en kæbekirurg og kon­su­lent­fir­ma­et QV-compliance. Der er tre tilbageværende lejemål på henholdsvis 410, 621 og 621 m2, hvor der er konkrete forhandlinger på flere af dem.

Stærk bæ­re­dyg­tig­heds­pro­fil
PenSam har en bæ­re­dyg­tig­heds­stra­te­gi, som indebærer bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­ring af en stor del af deres ejendomme og med et erklæret mål om, at de ved udgangen af 2025 skal have nedsat deres samlede CO2-udledning med 50%. Jacob Østergaard Skyum fra PenSam siger:

“Vi bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­rer al vores nybyggeri, men en ting er nybyggeri, en anden er den eksisterende bygningsmasse. En nybygget ejendom er bygget efter nutidige og energirigtige standarder, og der er derfor ikke lige så mange for­bed­rings­mu­lig­he­der at arbejde med, selvom bygningen skal stå i rigtig mange år før det samlede CO2-regnskab, går op, pga. den indlejrede CO2 fra byggeriet. Der er til gengæld mange muligheder for at skabe en positiv udvikling på eksisterende bygninger, og skal vi for alvor vende udviklingen og nedsætte CO2-aftrykket, er det her, der skal sættes ind. På denne ejendom er vi gået fra energiklasse C til energiklasse B, og vi håber på at komme helt op på energiklasse A med yderligere tiltag.”

“Vi har en stærk bæ­re­dyg­tig­heds­pro­fil i PenSam. Når vi renoverer vores bygninger, skal vi mindst energirenovere en energiklasse op, og de tiltag som vi hidtil har foretaget på ejendommen, har betydet en konkret reduktion i årlig CO2-udledning på næsten 7 ton her i Roskilde. Vi har optimeret på køl/ventilation, der giver et sundt hus med godt indeklima og indført energistyrende tiltag, som reducerer forbrug. Herudover har vi foretaget en række tiltag, så bygningen kan opnå bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­rin­gen ‘DGNB BIU-Guld’, som er cer­ti­fi­ce­rin­gen på eksisterende bygninger. Vi kommer også snart til at have ladestandere til el-biler på vores par­ke­rings­plads. Det er alt sammen noget, vi har fået på plads løbende, og faktisk har vi slet ikke nået at markedsføre bygningen på bæ­re­dyg­tig­he­den før, at udlejningerne er ved at være i hus.”

Fra venstre: Alexander Wenzel, Er­hvervs­rå­d­gi­ver EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde, Jon Borrisholt Re­gions­di­rek­tør Sjælland, Partner EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde samt Jacob Østergaard Skyum. Senior Asset Manager Alternative Investments PenSam. Foto: EDC Poul Erik Bech.

Flerbrugerhuse hitter
John Borrisholt, Re­gions­di­rek­tør Sjælland og partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde, der har formidlet flere af udlejningerne siger: “Udover et stort fokus på ener­giop­ti­me­ring og bæredygtighed, er PenSams flerbruger-kontor et godt eksempel på en kontortrend, vi ser i hele Danmark. Det er blevet sværere at udleje de store kon­tor­do­mi­ci­ler til kun én virksomhed, så i mange sager rådgiver vi vores kunder om, at det kan være hen­sigts­mæs­sigt at opdele en kontorejedom til flere virksomheder, da det er nemmere at skaffe flere mindre og mellemstore virksomheder, samtidigt er det en fordel for virksomhederne, da de kan dele nogle af kon­tor­fæl­les­fa­ci­li­te­ter­ne. Her i Roskilde kommer der til at være fælles om­klæd­nings­fa­ci­li­te­ter og opladestandere til rådighed for lejerne, men pga. den nemme opdeling, er der ikke fælles kantine, mødelokaler m.m., men det ser vi rigtig mange andre steder i landet.”

Alexander Wenzel, er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde, supplerer: “Ejendommen er også et godt eksempel på det sunde ud­lej­nings­mar­ked, vi ser i Roskilde. Generelt er billedet, at der både er efterspørgsel på større og mindre lejemål inde i Roskilde. Tomgangen er ikke særlig høj på kontorlokaler. Ud af de samlede 6.000 m² er der nu kun ca. 1.600 m² tilbage, hvor vi er i dialog med flere interesserede, så vi håber på, at vi snart kan melde udsolgt. Det har været et større samarbejde med PenSam, og DEAS, der administrerer bygningen. Vi har udlejet ¾ af bygningen, og nogle lejere har overtaget mere end et lejemål, så der er en god spredning af større og mindre lejere inden for kontor- og kli­nik­seg­men­tet.”

Om EDC Erhverv Poul Erik Bechs rolle siger Jacob Østergaard Skyum fra PenSam: “Da vi først tog beslutningen om at lave det til et flerbrugerhus, og vi gik all in på strategi og markedsføring, har det fungeret upåklageligt. Der har været rigtig god dialog med John og Alexander fra EDC, hvor vi sammen med DEAS og vores byg­her­re­rå­d­gi­ver har afholdt et kort møde for at give status hver 14. dag. En rutineret herre som John, der forventer vi selvfølgelig, at han kan levere og hjælpe med at finde lejere, men jeg vil også gerne fremhæve Alexander, som virkelig har været fremme i skoene og har vist stort engagement, gå-på-mod og har fundet flere af lejerne, så det har været et rigtig godt arbejde, og jeg vil klart betegne sagen som en succeshistorie.”

Find sagen på www.edc.dk på sagsnr. 40302280