Fra 50% tomgang til fuldt udlejet: Lokal investor udlejer sidste kvadratmeter af stor kontorejendom i Aalborg

In­ve­ste­rings­sel­ska­bet Tecta Invest har netop udlejet 3.232 m² på Sofiendalsvej 88-92 til Aalborg Kommune. Tecta Invest købte sidste år den store kontorejendom med 50% tomgang, men virksomhedens lokale til­ste­de­væ­rel­se og investering i ejendommen har betydet, at den nu er fuldt udlejet. EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg formidlede sidste år salget af ejendommen til Tecta Invest, der også selv har domicil i ejendommen og har også stået for udlejningen af Sofiendalsvej 88-92.

Den iøjnefaldende kontorejendom på Sofiendalsvej er nu fuldt udlejet. Direktør i Tecta Invest, Jesper Brøndum, siger:

”Vi købte sidste år ejendommen med 5.000 m2 tomgang, da vi overtog, så vi er meget tilfredse med, at den nu er fuldt udlejet. Vi er selv flyttet ind i ejendommen, så vi kan om nogen sige god for bygningen, og derfor er det også fedt, at potentialet udnyttes. Vi har haft et længerevarende godt samarbejde med Martin Brasholt Mikkelsen og Frank Jensen fra EDC Erhverv, så de fik også opgaven med at udleje Sofiendalsvej 88-92. Det var også et godt forløb i denne omgang, hvor Martin havde den første kontakt, og vi efterfølgende overtog dialogen med Aalborg Kommune.”

”For os er det vigtigt at samarbejde med vores lejere om at skabe optimale rammer til deres behov. Vi har indgået en 10-årig lejekontrakt med Aalborg Kommune, der vil bruge lokalerne til en special- og familiegruppe, og som en del af aftalen investerer vi 8-9 mio. kr. i at tilpasse lokalerne fuldstændigt til deres behov. Vi sikrer, at lokalerne er udlejet i mange år frem samtidig med, at vi får optimeret yderligere på ejendommen. Det er også en god aftale for Aalborg Kommune, da de får nyrenoverede lokaler, som passer ideelt til dem. Vi har haft et super samarbejde med kommunen, og vi ser frem til at få lokalerne på plads.”

Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, siger: ”Tectas lokale til­ste­de­væ­rel­se og indvendige investering i ejendommen har gjort en stor forskel. Historisk set har kon­to­re­jen­dom­men været udfordret af tomgang, men det har Tecta nu fået bugt med. Ejendommens store potentiale udnyttes til fulde, og det har også været til at mærke i interessen.”

Nordjyllands toneangivende er­hverv­se­jen­doms­ud­le­jer

Tecta Invest har været i opkøbsoffensiv, siden virksomheden i 2020 skiftede navn som et led i et direktør- og ge­ne­ra­tions­skif­te. Direktør Jesper Brøndum siger:

”Vi har en ambition om at være Aalborgs foretrukne partner for virksomheder, der ønsker fleksibilitet og aktiv rådgivning. Vi investerer i markante kva­li­tet­se­jen­dom­me, der passer ind i vores ejen­doms­por­te­føl­je, og vores mål er, at det vil gøre os til en af Nordjyllands toneangivende er­hverv­se­jen­doms­ud­le­je­re i løbet af de næste fem år. Vi har fx også for nylig købt Det Nordjyske Mediehus’ domicil på Langagervej 1, og her var det faktisk også EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg, som formidlede salget.”

”Vi har fokus på stor synlighed og aktive kun­de­re­la­tio­ner. Når vi sørger for at vores lejere har de gode adresser med mulighed for at drive en sund forretning, så har vi også selv mulighed for at drive en sund forretning med langvarige samarbejder. Vi opfatter vores erhvervslejere som sam­ar­bejds­part­ne­re, og derfor er vi altid lydhøre over for deres behov – også når de ændrer sig.”

Med en offentlig vurdering i 2019 på 99 mio. kr. råder Tecta Invest med det seneste køb af Langagervej 1 over en portefølje til en værdi af ca. 850 mio. kr. Ejendommene er primært placeret i Aalborg-området.

National erhvervsmæglerkæde med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Martin Brasholt Mikkelsen

Partner, ejendomsmægler, MDE

mbm@edc.dk20 67 12 5058 58 75 76EDC Erhverv Poul Erik Bech