JLL Office Property Clock: International efterspørgsel på kontorer forbliver træg, men væksten sandsynligvis på vej

  • JLL
  • Property Clock

JLL er en af verdens allerstørste ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der og er EDC Poul Erik Bechs internationale sam­ar­bejds­part­ner. JLL udgiver kvartalsvis deres Office Property Clock, der tager temperaturen på det europæiske kontormarked. Tomgangen på ledige kontorer på det europæiske marked ligger stabilt på 7,6% i Q2, mens kon­tor­tom­gan­gen herhjemme er på 6,9%, som er den laveste i 14 år.

Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger om det europæiske kontormarked: ”Efter en opbremsning i væksten i Q1 2023 tog det europæiske kon­tor­ud­lej­nings­in­deks fart i løbet af Q2 med en stigning på +1,5% fra 1.-2. kvartal. Stigningen er lidt højere end det 10-årige gennemsnit på 0,9% per kvartal. Det er især primære kontorer, der fortsætter med at klare sig langt bedre end ejendomme i mindre god kvalitet. Kontorer med ker­ne­pla­ce­rin­ger i Europa vil sandsynligvis også se yderligere positiv lejevækst, men dog kun med lavere enkeltcifret vækst. De bedste og mest moderne kontorer som er certificeret ift. bæredygtighed vil formentlig se en stærk vækst, da der er stor konkurrence blandt investorerne. Ældre ejendomme på sekundære beliggenheder vil fortsat være i modvind, og investeres der ikke i betydelige opgraderinger, vil de fortsat have det svært.”

Forventer højere efterspørgsel
EDC International Poul Erik Bech samarbejder med Jones Lang Lasalle (JLL) i en lang række ejendomssager på tværs af landegrænser og udarbejder også i fællesskab rapporter og analyser om ejen­doms­bran­chen.
Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Ser vi på kontormarkedet i den kommende periode, forventer de fleste europæiske økonomer, at inflationen vil falde og renten vil toppe, hvilket vil betyde et mere stabilt niveau med mere forudsigelige priser. Ar­bejds­mar­ke­der­ne forventes at forblive stramme med lav arbejdsløshed mange steder og efterhånden vil tilliden komme tilbage og BNP-vækstraterne vil vækste efter et svagt første halvår. Det vil alt andet lige gøre, at efterspørgslen i Europa på kontorlokaler vil stige. Herhjemme er tomgangen på kontorer helt nede på 6,9%, hvilket er den laveste tomgang i 14 år.”

Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder oprettede EDC Poul Erik Bech en selvstændig enhed for knap 5 år siden, der servicerer internationale investorer og virksomheder og som arbejder tæt sammen med JLL på en lang række sager. Helle Nielsen Ziersen siger:

”Vi havde i EDC International Poul Erik Bech endnu et rigtig godt år i 2022 med en om­sæt­nings­stig­ning på hele 60%. Vi har opbygget et stærkt netværk af udenlandske investorer og sam­ar­bejds­part­ne­re, hvor vi gennemfører mange opgaver og har fundet kontorer til en lang række internationale virksomheder i Danmark. Vi fortsætter samtidigt med at bidrage til en række internationale mar­keds­rap­por­ter sammen med JLL. Det betyder alt sammen, at vi i øjeblikket søger flere medarbejdere til vores internationale afdeling.”

Læs det nye Kontor Fokus

Bliv inspireret til, hvordan du puster nyt liv i tomme kontorlokaler. Læs også om en dansk ro­bo­tvirk­som­hed, der udlejer kontor på Amager. 

Klik her

CityFact udvider med 4 nye områder: Følg den lokale udvikling

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerede i sommeren 2022 det nye analyseprodukt CityFact, som kan bruges til at give et dybdegående indblik i relevante tal og tendenser for en specifik by eller område. Produktet har været så stor en succes, at det netop er blevet udvidet med 4 nye områder i form af Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

  • CityFact
Læs artikel

JLL og EDC Poul Erik Bech med ny Nordic Outlook: Hvornår vender udviklingen på det nordiske ejendomsmarked?

JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort rapporten JLL Nordic Outlook, som giver en status på det nordiske ejendomsmarked. Spørgsmålet er, hvornår ejen­doms­mar­ke­det igen vil stabilisere sig?

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Det nordiske ejendomsmarked
Læs artikel

Nordic Outlook Autumn 2023

JLL (Jones Lang LaSalle) har netop udgivet deres halvårlige rapport om det nordiske ejendomsmarked. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med tal, tendenser og indsigter om det danske marked. Temaet for efterårets rapport er, at ejen­doms­mar­ke­det er på vej mod lysere tider. Men hvornår vil markedet stabilisere sig?

    Læs artikel