JLL Office Property Clock: International efterspørgsel på kontorer forbliver træg, men væksten sandsynligvis på vej

  • JLL
  • Property Clock

JLL er en af verdens allerstørste ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der og er EDC Poul Erik Bechs internationale sam­ar­bejds­part­ner. JLL udgiver kvartalsvis deres Office Property Clock, der tager temperaturen på det europæiske kontormarked. Tomgangen på ledige kontorer på det europæiske marked ligger stabilt på 7,6% i Q2, mens kon­tor­tom­gan­gen herhjemme er på 6,9%, som er den laveste i 14 år.

Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger om det europæiske kontormarked: ”Efter en opbremsning i væksten i Q1 2023 tog det europæiske kon­tor­ud­lej­nings­in­deks fart i løbet af Q2 med en stigning på +1,5% fra 1.-2. kvartal. Stigningen er lidt højere end det 10-årige gennemsnit på 0,9% per kvartal. Det er især primære kontorer, der fortsætter med at klare sig langt bedre end ejendomme i mindre god kvalitet. Kontorer med ker­ne­pla­ce­rin­ger i Europa vil sandsynligvis også se yderligere positiv lejevækst, men dog kun med lavere enkeltcifret vækst. De bedste og mest moderne kontorer som er certificeret ift. bæredygtighed vil formentlig se en stærk vækst, da der er stor konkurrence blandt investorerne. Ældre ejendomme på sekundære beliggenheder vil fortsat være i modvind, og investeres der ikke i betydelige opgraderinger, vil de fortsat have det svært.”

Forventer højere efterspørgsel
EDC International Poul Erik Bech samarbejder med Jones Lang Lasalle (JLL) i en lang række ejendomssager på tværs af landegrænser og udarbejder også i fællesskab rapporter og analyser om ejen­doms­bran­chen.
Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Ser vi på kontormarkedet i den kommende periode, forventer de fleste europæiske økonomer, at inflationen vil falde og renten vil toppe, hvilket vil betyde et mere stabilt niveau med mere forudsigelige priser. Ar­bejds­mar­ke­der­ne forventes at forblive stramme med lav arbejdsløshed mange steder og efterhånden vil tilliden komme tilbage og BNP-vækstraterne vil vækste efter et svagt første halvår. Det vil alt andet lige gøre, at efterspørgslen i Europa på kontorlokaler vil stige. Herhjemme er tomgangen på kontorer helt nede på 6,9%, hvilket er den laveste tomgang i 14 år.”

Grundet stor stigning i antallet af internationale kunder oprettede EDC Poul Erik Bech en selvstændig enhed for knap 5 år siden, der servicerer internationale investorer og virksomheder og som arbejder tæt sammen med JLL på en lang række sager. Helle Nielsen Ziersen siger:

”Vi havde i EDC International Poul Erik Bech endnu et rigtig godt år i 2022 med en om­sæt­nings­stig­ning på hele 60%. Vi har opbygget et stærkt netværk af udenlandske investorer og sam­ar­bejds­part­ne­re, hvor vi gennemfører mange opgaver og har fundet kontorer til en lang række internationale virksomheder i Danmark. Vi fortsætter samtidigt med at bidrage til en række internationale mar­keds­rap­por­ter sammen med JLL. Det betyder alt sammen, at vi i øjeblikket søger flere medarbejdere til vores internationale afdeling.”

Læs det nye Kontor Fokus

Bliv inspireret til, hvordan du puster nyt liv i tomme kontorlokaler. Læs også om en dansk ro­bo­tvirk­som­hed, der udlejer kontor på Amager. 

Klik her

DEKRA udvider med nyt DGNB-certificeret AMU Center på 2.700 m² i Nørresundby

Den tyske sik­ker­heds­gi­gant, DEKRA, med afdelinger i mere end 60 lande og over 48.000 medarbejdere udvider deres nordjyske til­ste­de­væ­rel­se. Virksomheden har købt et grundstykke på 15.000 m² i Nørresundby, hvor de opfører et nyt DGNB-certificeret AMU Center til trans­port­bran­chen, der forventes færdig primo 2025. EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg har takket være netværk og lokalkendskab formidlet salget mellem sælger Brian Schou fra K3 ejendomme og køber DEKRA.

  • Aalborg
  • DEKRA
  • Byggeprojekt
Læs artikel

Ankerhus en af Skagens mest markante ejendomme sat til salg for knap 64 mio. kr.

Ankerhus, en markant skikkelse i bybilledet i Skagen, er sat til salg. EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel skal formidle salget af ejendommen, der indeholder 12 eksklusive lejligheder, 2 fuldt udlejede er­hvervs­le­je­mål i stueetagen og en traditionel Skagen villa, der er bygget i samme stil som resten af ejendommen.

  • Skagen
  • Ankerhus
  • Investering
Læs artikel

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

  • Landbrug
  • Lolland Falster
Læs artikel