Norsk ejen­doms­in­ve­stor køber 8.000 m² lo­gi­sti­ke­jen­dom i Rødovre

  • investering
  • Rødovre
  • Logistik

Fritzøe Eiendom driver og udvikler bolig- og er­hvervspro­jek­ter primært i Larvik i Norge. De har netop købt en 8.000 m2 lo­gi­sti­ke­jen­dom i Rødovre som led i selskabets nordiske satsning. EDC International Poul Erik Bech har rådgivet og hjulpet Fritzøe Eiendom i due diligence-fasen om købet af lo­gi­sti­ke­jen­dom­men i Rødovre, som er solgt for et tocifret millionbeløb.

Opkøbet af den 8.000 m2 lo­gi­sti­ke­jen­dom på Hvidsværmervej 155 i Rødovre er Fritzøe Eiendoms anden investering udenfor Norges grænser, da de sidste år købte en stor lo­gi­sti­ke­jen­dom i Sverige. Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Fritzøe Ejendom købte en 8.000 m2 lo­gi­sti­ke­jen­dom i Rødovre, og det er deres første investering i Danmark. Vi har i due diligence-fasen bl.a. rådgivet med ekspertviden om det danske ejendomsmarked, re­al­kre­dit­mar­ke­det herhjemme og vurdering af markedsleje.” 

EDC International Poul Erik Bech tilbyder full-service ydelser til internationale investorer, udenlandske virksomheder i Danmark og danske virksomheder i udlandet. EDC International har specialister indenfor alle ejen­doms­re­la­te­re­de opgaver, herunder udlejning, le­jer­re­præ­sen­ta­tion, investering, off-market, ejen­doms­vur­de­rin­ger og research/analyse.

Strategisk ejendom i nordisk satsning
Adm. direktør Petter Falkgård Andersen, Fritzøe Eiendom, siger: ”Det er en meget strategisk ejendom. Beliggenheden er særdeles central med eksponering mod ho­ve­d­ind­faldsår­en til København. Ejendommen har også et spændende ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le.”

Virksomheden Krydsfinér-Handelen er lejer i lo­gi­stik­byg­nin­gen og virksomheden blev tidligere i år købt af Fritzøe Eiendoms søsterselskab, Fritzøe Nordic Holding, en byg­ge­va­re­gros­sist med selskaber i Norge, Sverige og Danmark.

”Vi ser frem til at udvide vores virksomhed også uden for Norges grænser. Ejendomme i centrale lo­gi­stik­knu­de­punk­ter i både Danmark og Sverige giver mulighed for at udvikle vores egen organisation og for vores søster­sel­ska­ber,” siger Petter Falkgaard Andersen.

Fritzøe Eiendom AS administrerer i dag en bygningsmasse på 70.000 m2 og er et helejet datterselskab af Treschow-Fritzøe koncernen, der også består af virksomheder inden for stenindustrien, vedvarende energi, byg­ge­va­re­han­del og skovbrug. Koncernen har en omsætning på NOK 3.500 mio. kr. og har i alt ca. 500 ansatte.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00