Teknologi er nøglen til fremtidens arbejde i takt med øget fleksibilitet

  • Kontor

Jones Lang LaSalle (JLL), har udgivet rapporten “The Future of Work Survey 2022: Five critical challenges ahead for real estate”, hvor 1.100 strategiske be­slut­nings­ta­ge­re i virksomheder over hele kloden har svaret på undersøgelsen. Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, siger:

”Der er sket enormt meget i de sidste par år, når man taler om arbejde. Arbejdet er blevet meget mere dynamisk og fleksibelt, teknologier til at understøtte det digitale arbejde og onlinemøder er eksploderet, der investeres mere og mere på at styrke miljø, bæredygtighed og de sociale forhold på arbejdspladsen. Derfor er det heller ingen hemmelighed, at virksomhederne tænker i andre baner end tidligere.”

Hvordan håndteres fleksibilitet?
Det korte svar er teknologi. Den mere hybride arbejdsform har gjort hverdagen langt mere fleksibel end tidligere, hvilket stiller højere grad til virk­som­he­der­nes teknologiske løsninger. Helle Nielsen Ziersen siger:

”En investering i teknologi er nøglen til at øge virksomheders produktivitet. Først og fremmest handler det om, at alle har adgang til ordentligt bærbart udstyr, så de kan arbejde uanset, hvor de befinder sig. Dernæst er det væsentligt at have en digital infrastruktur, der sikrer at data sendes sikkert, hurtigt og smidigt fra A til B, når du ønsker det. Endelig så kræver det selvfølgelig, at man har adgang til de rigtige digitale programmer. De rette programmer omfatter både generelle kom­mu­ni­ka­tions­værk­tø­jer, men også bran­che­spe­ci­fik­ke løsninger.”

Hybridarbejde stiller større krav til kontoret
Det kan virke ulogisk, men faktisk stiller den større fleksibilitet endnu større krav til kontorerne. En af nøg­le­bud­ska­ber­ne i JLL’s undersøgelse er, at investering i kva­li­tetslo­ka­ler har større prioritet end blot at øge antallet af middelmådige kvadratmeter. Helle Nielsen Ziersen siger:

”Kontoret har fået et nyt formål i forhold til tidligere. Det er i højere grad blevet ’nice to have’ frem for ’need to have’, og derfor er der også meget større krav til kon­tor­fa­ci­li­te­ter­ne, end der tidligere har været. Kontoret skal være det bedste sted at arbejde og det kræver kva­li­tetslo­ka­ler. Arbejdspladsen har brug for at blive gentænkt for at imødekomme medarbejdernes ønsker og dermed sikre, at kontoret stadig er et attraktivt sted at arbejde fra.”

Kvalitet fremfor kvantitet
På trods af, at tendensen peger i retning af mere fleksibilitet og hybridarbejde, så spiller kontoret stadig en stor rolle fremadrettet. JLL’s undersøgelse viser, at 72% af virksomhederne er enige i, at kontoret på længere sigt stadig vil være en helt central del af en virksomheds økosystem. Helle Nielsen Ziersen siger:

”Undersøgelsen viser tydeligt, at selvom flere og flere virksomheder begynder at kigge ind i en mere fleksibel hverdag med fleksible medarbejdere, skal vi stadig huske, at kontoret er base og et samlingssted for medarbejdere. Det er i høj grad på arbejdet, at mange ønsker og forventer at være sociale, og det skal virksomhederne omfavne, så medarbejderne kan se fordelene i at møde ind på kontoret.”

Det kan virke ulogisk, men faktisk stiller den større fleksibilitet endnu større krav til kontorerne. En af nøg­le­bud­ska­ber­ne i JLL’s undersøgelse er, at investering i kva­li­tetslo­ka­ler har større prioritet end blot at øge antallet af middelmådige kvadratmeter. Helle Nielsen Ziersen siger:

 Arbejdspladsen har brug for at blive gentænkt for at imødekomme medarbejdernes ønsker og dermed sikre, at kontoret stadig er et attraktivt sted at arbejde fra.” Om det giver en arealmæssig besparelse for virksomheden, kommer an på hvorvidt man har behov for at alle medarbejdere kan møde ind på samme tid eller hvordan man håndterer flek­si­bi­li­te­ten ved teamsarbejde eller rotation. Omvendt er dynamikken i en virksomhed påvirket af at om mod måske 30 % medarbejdere arbejder hjemme og 30% af arealet står tomt.  Særligt de internationale virksomheder har fokus på en reduktion af antallet af kontorpladser over hele verden og dermed også i Danmark.

Fem nøglebudskaber i JLL-undersøgelsen

  1. Hybridarbejde er kommet for at blive og kræver en foryngelse af kontoret.
  2. Kvalitet over kvantitet: Investering i kva­li­tetslo­ka­ler har højere prioritet end at øge antallet af middelmådige kvadratmeter.
  3. Miljø, bæredygtighed og sociale forhold vil forme fremtidens kon­tor­por­te­føl­jer.
  4. Intelligent teknologi vinder større og større indpas og investeringer heri skal prioriteres.
  5. Ejendomsbehov fortsætter med at blive mere sofistikerede og komplekse. Kontoret er meget mere end et lokale.