The Central: Attraktivt, bæredygtigt flerbruger-kontorhus på vej i Høje Taastrup C

The Central bliver det første post-corona flerbruger-kontorhus, hvor virksomheder på Vestegnen kan tilbyde kva­li­tets­ar­bejds­plad­ser, der kan kombineres og konkurrere med hjem­me­ar­bejds­plad­sens fordele. EDC Erhverv Poul Erik Bech har fået til opgave at udleje kontorerne i The Central. Med lanceringen af flerbruger-kontorhuset The Central, tager Are­a­l­ud­vik­lings­sel­ska­bet Høje Taastrups C hul på at skabe attraktive arbejdspladser, som næste led i suc­ces­hi­sto­ri­en om den nye bydel Høje Taastrup C.

”Høje Taastrup C bliver ikke bare et fantastisk sted at bo. Det bliver også et fantastisk sted at arbejde. Vi ved, at corona-krisen har accelereret virksomheders behov for at tænke nyt, også når det gælder indretningen af kontormiljøer. Virksomhederne skal forvente at skabe kvalitets-arbejdspladser med fokus på både gode fysiske rammer, miljø og klima, hvis de vil have tilfredse og produktive medarbejdere tilbage fra hjemmekontoret. Det er måske det første kontorbyggeri i Danmark, der direkte er designet til at imødekomme disse nye post-corona behov,” siger Lars Bloch, adm. direktør i Are­a­l­ud­vik­lings­sel­ska­bet Høje Taastrup C.

Højeste bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­ring

The Central er tegnet af Schmidt Hammer Lassen Architects og får den højeste bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­ring, DGNB Guld, med til­lægs­a­n­er­ken­del­sen hjerte for et ekstra godt indeklima. De gode erfaringer fra corona tages seriøst med fx berøringsfri døre.

Mads Engel, associeret partner, Schmidt Hammer Lassen Architects siger om The Central: ”I designet har det været vigtigt for os at skabe et miljø, der både fordrer fællesskabet, men også gør det muligt at arbejde i dele af huset, hvor man vil være isoleret fra interaktion med de resterende brugere. Arkitekturens ruminddeling kommunikerer en moderne hybrid-arbejdsplads.”

Kon­tor­ud­lej­nin­gen i gang

Bag udviklingen af The Central står et unikt samarbejde mellem Are­a­l­ud­vik­lings­sel­ska­bet Høje Taastrup C, to­ta­len­tre­pre­nør og ud­vik­lings­rå­d­gi­ver Raundahl & Moesby, ar­ki­tek­tvirk­som­he­den Schmidt Hammer Lassen og CBRE og EDC Erhverv Poul Erik Bech, der alle har været med i projektet fra idéstadiet.

EDC Erhverv Poul Erik Bech er allerede i gang med at udleje kontorerne i The Central. De første lejere forventes at flytte ind i foråret 2024. Læs mere og book en fremvisning på www.thecentralhtc.dk

National erhvervsmæglerkæde med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Bæredygtighed spiller en fortsat større rolle for flere ejen­domsak­tø­rer

Bæredygtighed er blevet en fast del af ejen­doms­bran­chen hos både investorer og virksomheder, og noget tyder på, at det kommer til at spille en større rolle fremadrettet. Det viser EDC Erhverv Poul Erik Bechs for­vent­nings­un­der­sø­gel­se 2023, som er gennemført for ottende år i træk. I år har mere end 1.700 be­slut­nings­ta­ge­re responderet med deres forventninger til er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det i 2023.

Læs artikel

Få hjælp til at finde de rigtige rigtige lokaler og indgå den optimale kontrakt

Herhjemme vinder lejer- og kø­ber­rå­d­giv­ning frem, fordi modellen giver mange fordele til virksomheder og investorer. Mæglerbranchen er meget mere end salg og udlejning, fordi rådgivning af erhvervskunder fylder mere og mere, mener eksperter fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Læs artikel

Amager er trækplaster for virksomheder: Fart på salg og udlejninger af er­hvervslo­ka­ler i Kastrup

Der er fuld gang i er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det med salg og udlejninger af detail-, lager- og kontor i Kastrup. Danmarks største arbejdsplads, attraktive er­hvervs­om­rå­der og en fordelagtig placering er blandt faktorerne, der får virksomheder til at vende blikket mod Tårnby Kommune. Det fortæller EDC Erhverv Poul Erik Bech, der senest har formidlet udlejningerne af fem lager-, værksteds- og kontorlokaler samt salget af to boksbutikker og en lager- og lo­gi­sti­ke­jen­dom på Kirstinehøj. Ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­den har desuden været involveret i flere udlejninger på A. P. Møllers Allé.

Læs artikel