Ansvarsfraskrivelse

Retningslinjer for behandling af personoplysninger

Ved enhver brug af edc.dk accepterer du følgende brugerbetingelser. Såfremt du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du ophøre din brug af websiden.

1. Generelt

edc.dk udbydes af:

EDC-gruppen a/s

Mynstersvej 5

1827 Frederiksberg C

Telefon: 33 26 77 77

E-mail: edc@edc.dk

Når du klikker dig ind på denne hjemmeside, indsamler EDC en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på siden. Nedenfor kan læse, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, hvad vi bruger oplysninger til, samt hvor lang tid vi opbevarer dem.

Bemærk: Når du besøger www.edc.dk, accepterer du vores retningslinjer for indsamling af persondata.

2. Indsamling af oplysninger

Som internetbruger skal du være opmærksom på, at du efterlader dig elektroniske spor, der gør det muligt at følge din færden på nettet.

EDC indsamler alene dine oplysninger, såsom navn, adresse, telefon nummer, e-mail adresse og lignende, når du frivilligt opgiver disse oplysninger til EDC. Dette kan være i forbindelse med bestilling af et møde, tilmelding til nyhedsbrev eller køb af vores produkter. I denne forbindelse er de obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen.

EDC indsamler kun de oplysninger om dig, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling. Vi behandler oplysningerne i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde den aftale, vi har indgået med dig.

For at hente en webside på Internettet skal din browser sende information om din internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. Således vil EDC i forbindelse med din brug af vores webside modtage informationer om din IP-adresse. I tilknytning til EDC’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder EDC sig retten til at registrere og sammenknytte IP adressen for den bruger, der benytter websiden og foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker med henblik på at kunne identificere denne person i tilfælde af, at der foreligger en tvist om det foretagne køb m.v.

3. Cookies

For at fastlægge hvem der besøger www.edc.dk, bruger vi cookies til at opnå en større forståelse for potentielle områder, der skal forbedres samt løbende at forbedre relevansen af og adgangen til det indhold vi stiller til rådighed.

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevende besøg, og den gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. Ved brug af cookies får vi mulighed for at tilpasse og opretholde indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugers interesser og ønsker.

Cookies sikrer også, at du undgår at se de samme annoncer konstant, da cookies genkender din adfærd fra tidligere besøg.

Du kan altid fjerne cookies, du ikke ønsker at have. Ved de fleste webbrowser kan du slette cookies fra din harddisk, blokere for alle cookies, eller modtage en advarsel inden der gemmes en cookie. Se vejledningen til din browser for at få flere informationer om, hvordan du fjerner cookies.

4. Brug af personoplysninger

De oplysninger vi indsamler om dig og din færden på www.edc.dk bruges til administrative formål, vurdering af ejendom, ansøgning om lån og til at forbedre mulighederne for at gennemføre et salg eller køb af en ejendom, samt til at give god og forsvarlig rådgivning. Derudover indhentes oplysninger, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Oplysningerne bruges primært til at gennemføre det køb eller den tjeneste, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. De registrerede oplysninger kan udveksles inden for EDC.

Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på varetagelse af vores relationer med dig.

5. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Hos EDC gemmer vi de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er opbevaret i aflåste serverrum.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos EDC, skal du rette henvendelse på edc@edc.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

6. Tredjeparts oplysninger

EDC videregiver ikke din oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke, dog kan EDC videregive dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med EDC, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores relationer med dig.

edc.dk indeholder links til tredjeparters websider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for websidens brugere at finde udenforstående websider, som EDC vurderer, websidens brugere kan have interesse for. Adgang til enhver anden webside linket til denne webside sker på eget ansvar og på egen risiko. EDC har intet ansvar for sådanne websider. Derudover kan der komme cookies fra vores bannerannoncer på de forskellige sider.

7. Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende disse betingelser, websiden eller indkøb på websiden kontakt venligst EDC på edc@edc.dk

Opdateret af EDC-gruppen a/s juni 2011

 

 

Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af edc.dk har til formål at informere om EDC og EDC-gruppen a/s (EDC). EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte, i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge denne webside.

Informationer på websiden er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som følge af, at indholdet på websiden er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

EDC's hjemmeside tilstræber at være opdateret og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning. Der udvises derfor rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og aktuelt. Imidlertid giver EDC ingen garantier for eller oplysninger om nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed m.v. af denne hjemmesides indhold, herunder ej heller vedrørende de beregningsfaciliteter vedrørende låneydelser m.v., der stilles til rådighed på hjemmesiden. Oplysninger på denne hjemmesiden er kun beregnet til almen orientering. Oplysningerne på denne hjemmeside stilles til rådighed, som de er og forefindes, uden garantier eller oplysninger, udtrykkelige såvel som stiltiende.

EDC har på www.edc.dk forskellige søgefaciliteter, der kan give søgeren oplysning om alle ejendomme i Danmark, herunder f. eks. vedrørende historiske salgspriser m.v. EDC anvender i forbindelse hermed blandt offentligt tilgængelige data ved eksempelvis søgninger på ejendomme i Danmark. Der anvendes således blandt andet data fra statens ejendomsdatabase www.ois.dk. Dette er data, som i forvejen er offentligt tilgængelige for alle. En ejendom kan således optræde ved søgninger på www.edc.dk uden at der dermed er tale om, at den pågældende ejendom er sat til salg hos EDC.

EDC hæfter ikke for skader eller tab, det være sig initialskade, indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller på de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, uanset om dette indhold har været nøjagtigt eller fuldstændigt, og EDC skal ikke betale erstatning, det være sig erstatning for tab eller skade eller anden erstatning, på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til. EDC kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel. EDC forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af websiden og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af websiden på Internettet eller begrænse adgangen til websiden.

EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på denne webside, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på websiden tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver EDC sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at denne webside eller serveren, som gør denne webside tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til websiden tilhører EDC. Materiale tilgængeligt på edc.dk må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige disse rettigheder respekteres. Indholdet på edc.dk, herunder tekst, billeder, lyd og video, må ikke på nogen måde anvendes, herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres, til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra EDC.

Hvem er EDC

EDC-koncernen består bl.a. af EDC-holding a/s og EDC-gruppen a/s. EDC-gruppen a/s har en samarbejdskontrakt med en række selvstændige EDC-ejendomsmæglere, som kan være personligt drevne eller etableret i selskabsform, herunder i form af kædebutikker (samlet kaldet EDC).

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse brugerbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved EDC's værneting.