EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg søger partner med lederpotentiale

 

 

Regional udvikling
EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg er inde i en særdeles positiv udvikling med solide økonomiske resultater, vækst og erobring af markedsandele. Med det positive afsæt søger vi nu en partner, der ønsker at bidrage til erhvervscenterets fortsatte vækst i hele den Vestjyske region – og sikrer vores position som en professionel og værdiskabende samarbejdspartner inden for erhvervsejendomsmarkedet. 

Du skal indgå som partner og erhvervsmægler i vores mæglerteam med base i Erhvervscentret i Esbjerg, hvor du har primært fokus på kunder og opgaver i Esbjergområdet og omkringliggende byer. Arbejdet omfatter vurdering, salg, udlejning og rådgivning omkring alle typer af erhvervsejendomme. En naturlig del af arbejdet består i opsøgende indsats, deltagelse i netværk og opbygning af kunderelationer. Herudover vil du indgå i ledelsen sammen med de 2 øvrige partnere.

Det nuværende team i Esbjerg består af direktør og partner Karsten Lindgård Jensen, partner Jesper Ølgaard Bloch, ejendomsmægler Gert Grunnet Jensen samt tilknyttet salgskoordinator. Foruden det lokale team er der et naturligt tæt samarbejde med de regionale erhvervscentre i Kolding og Vejle.

Vores nuværende seniorpartner Karsten Lindgård Jensen bliver 67 i år og vil aktivt medvirke til at overdrage den overordnede ledelse af erhvervscentret til en ny partner. De daglige ledelsesopgaver fordeles partnerne imellem.     

Din erfaring er altafgørende
Helt grundlæggende besidder du modet, lysten og erfaringen til at blive en aktiv del af vores fælles succes. Dine primære opgaver vil være at vurdere, kommissionere samt sælge og udleje ejendomme i Sydvestjylland – primært i Esbjerg og i det Sydvestjyske område. Det betyder, at din solide erhvervsmæssige baggrund og person er kendetegnet ved: 

  • En mangeårig erfaring fra et tilsvarende job i mæglerbranchen, gerne suppleret med ledelseserfaring, eller interesse heri eller anden relevant erhvervsmæssig baggrund fra eksempelvis den finansielle sektor.
  • Et veletableret og veludbygget netværk blandt virksomheder og ejendomsinvestorer i Esbjerg.
  • Dokumenterede salgsresultater
  • En stærk teamorienteret tilgang, der gør, at du prioriterer parløbet i erhvervscenteret som helhed højt
  • En udadvendt, social og empatisk person, der evner at opbygge langtidsholdbare relationer til både kunder og kolleger.   
  • Et stærkt værdigrundlag, der bygger på en høj grad af flittighed, en ordentlighed, sans for etik og et fornuftigt købmandsskab.

Vi honorerer din erfaring og indsats
Foruden en attraktiv provisionsløn og garanteret minimumsgage tilbyder vi en firmabetalt pensionsordning og sundhedsforsikring. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, hvor der løbende er sparring med dedikerede og dygtige kolleger i vores 17 erhvervscentre over hele landet.

Fondsejet virksomhed med et solidt økonomisk fundament
EDC Poul Erik Bech er for størstedelens vedkommende ejet af en almennyttig fond, som primært støtter børn, der har brug for en bedre hverdag. Vi er en virksomhed med en stærk indre kultur og værdigrundlag, og vi ønsker at være en aktiv bidragsyder til det lokalsamfund, vi arbejder i.  

Du er meget velkommen til at kontakte vores HR-chef Jens Hein på mail til jnh@edc.dk eller telefon 3048 0320, hvis du har spørgsmål til jobbet, eller direktør Karsten Lindgård Jensen i Esbjerg på telefon 2320 7921. 

Din ansøgning bedes sendt til os elektronisk via HRPEB@edc.dk. Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Vi afholder løbende samtaler.