EDC Poul Erik Bech søger en Souschef for regnskabsafdelingen, til vores datterselskab

Vores ejendomsforvaltning har igennem den seneste årrække gennemgået en positiv udvikling. Vi søger nu, til en nyoprettet stilling, en souschef til vores regnskabsafdeling. Den rette kandidat har evnerne, erfaringen og lysten til at løfte sin del af de mange forskelligartede opgaver, der er en naturlig del af det daglige arbejde i en intern regnskabsafdeling. Samtidig bliver det din opgave, at implementere forretningsgange, processer og systemer, der understøtter forretningen og medvirker til at smidiggøre dagligdagen.

Med direkte reference til regnskabschefen bliver du en del en afdeling, der i dag består af 5 medarbejdere. Den fysiske placering er på ejendomsforvaltningens hovedkontor i Herlev, og herfra vil du også skulle samarbejde med de controllere og ejendomsadministratorer - der foruden Herlev, befinder sig i de øvrige afdelinger i Næstved, Odense og Kolding, i alt ca. 60 medarbejdere.

Du arbejder selvstændigt og går forrest
Vores nye souschef får en spændende og alsidig pallette af opgaver, og i store træk dækker hovedopgaverne alle funktionerne i en intern regnskabsafdeling. Dette indbefatter bl.a. fakturering, årsafslutninger, støtte til administratorer og controller, bogføring, behandling af workflow i vores økonomisystem, samt samarbejde på tværs af organisationen og meget mere. Vi lægger afgørende vægt på, at du er typen, der arbejder med på alle opgaver og adfærdsmæssigt gerne tør at gå forrest når det kræves.

I dag arbejder du sandsynligvis som erfaren regnskabsmedarbejder eller som leder for et regnskabsteam i en virksomhed - og det har du gjort i en årrække. Alternativt arbejder du i regnskabsafdelingen hos en af aktørerne i ejendomsmarkedet. Din vej ind i jobbet kan også være, at du ønsker et skifte fra revisionsbranchen for at komme ”på den anden side af bordet”. Uanset din indgang til jobbet forventer vi, at du mestrer dit regnskabsmæssige håndværk til fulde – og har lysten og evnerne til at løse de mange forskellige opgaver i en travl hverdag. Med din faglige ballast som afsæt går du forrest i løsningen af de daglige opgaver.

Din uddannelsesmæssige baggrund er formentlig en HD(Regnskab) eller anden regnskabsmæssig uddannelse. Vi arbejder i UNIK, men det er ikke en forudsætning, at du har kendskab til dette regnskabssystem. Til gengæld forventer vi, at du har en stejl læringskurve, og hurtigt sætter dig ind i et nyt system. Erfaring med AML Service og Betalingsservice plus vil også vægte positivt. Som person er du omstillingsparat og har en stejl indlæringskurve når du sætter dig ind i en ny virksomhed, og de nye arbejdsgange, procedurer og systemer der hører med her. Naturligvis er du struktureret og systematisk.

Fondsejet virksomhed med et solidt økonomisk fundament
Afdelingen for ejendomsforvaltning er 100 % ejet af EDC Poul Erik Bech, der for størstedelens vedkommende igen er ejet af en almennyttig fond. Vi er en virksomhed med en stærk indre kultur og værdigrundlag, og vi ønsker at være en aktiv bidragsyder til det lokalsamfund, som vi arbejder i. 

I den ramme får du gode faglige og personlige udviklingsmuligheder hos en ejendomsaktør med flere end 500 medarbejdere. Du får mulighed for at præge økonomiområdet, og implementere nye standarder og retningslinjer for funktionen. Vi tilbyder naturligvis også en samlet lønpakke, der modsvarer din erfaring og kvalifikationer.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte vores HR Konsulent, Morten Hurup Petersen på mobil 20 45 50 40 eller på mail mhp@edc.dk

Din ansøgning bedes du sende til hrpeb@edc.dk. Mærk venligst ansøgningen ’Souschef Regnskabsafdeling’

Ansøgningsfrist: Du kan søge stillingen, så længe den er at finde på hjememsiden. Vi har således ikke traditionelle ansøgningsfrister, men nedtager stillingen når den er besat.