Efterspørgslen efter attraktive kon­to­re­jen­dom­me har været høj i 2022, med betydelige transaktioner ved lave afkastkrav. Det skyldes det robuste arbejdsmarked, der har oplevet rekordhøj beskæftigelse. Prognoser antyder dog en nedgang i beskæftigelsen på op til 22.000 personer i andet halvår af 2023 og første halvår af 2024. Usikkerheden kan føre til lavere efterspørgsel efter kontorlokaler med betydelige konsekvenser for segmentet, hvilket allerede har påvirket transak­tions­ak­ti­vi­te­ten negativt i år.

Virksomheder fortsætter med at efterspørge fleksible kon­tor­løs­nin­ger, især i København, hvor udbuddet er stort, mens efterspørgslen i Aarhus overstiger udbuddet, især i centrum. Samtidig er der modsatte tendenser med virksomheder, der fastlægger politikker for hjem­me­ar­bejds­da­ge for at bringe medarbejdere tilbage på kontoret.

Fleksibilitet er vigtig, men både lejere og investorer søger også moderne og bæredygtige kontorlokaler. Forventningen er, at værdien af certificerede ejendomme, fx dem med DGNB-certificering, på sigt vil overstige værdien af ikke-certificerede ejendomme, støttet af international forskning. Hvordan ri­si­ko­p­ræ­mi­er­ne vil udvikle sig mellem certificerede og ikke-certificerede ejendomme er dog mere usikkert.

Større virksomheder efterspørger i stigende grad certificerede lokaler pga. deres ESG-profil, og forventet øget regulering på nationalt og europæisk niveau kan have betydelige konsekvenser for ikke-certificerede ejendomme. Det vil også påvirke efterspørgslen efter certificering af den eksisterende bygningsmasse, hvilket vil kræve betydelige an­lægs­in­ve­ste­rin­ger for at reducere klimaaftrykket.

Tomgangen for kontorlokaler på landsplan var 5,1% i 4. kvartal 2023, en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med samme kvartal året før. Afkastkravene forventes generelt at være stabile det kommende år, ligesom markedslejen.

Vil du vide mere?

Bliv opdateret på de seneste markedstal i Market Update

Klik her

National erhvervsmægler med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Du kan altid kontakte mig, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan Research & Analyse kan hjælpe dig.

Joseph Alberti

Head of Research

joal@edc.dk58 58 74 67EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00