Hent prospekt

Hent materiale for Asylgade 3A m.fl., 9900 Frederikshavn

Skal udfyldes
el.
 

Ved at hente materiale, accepterer jeg at mægleren må kontakte mig per telefon eller per e-mail, med yderligere oplysninger om ejendommen.

 
 

*Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Bemærk at enhver systematisk brug, download, genanvendelse, udtræk etc., herunder ved hjælp af automatiserede systemer (scraping og/eller data mining), af det tilgængeliggjorte materiale/prospekt og de deri indeholdte data til kommercielle formål er forbudt, medmindre tredjemand direkte med EDC indgår en skriftlig licensaftale om en sådan anvendelse af de i materialet tilgængeliggjorte oplysninger.

Læs Mere

EDC-gruppen består af EDC-gruppen a/s samt ejendomsmæglerfirmaer tilknyttet EDC-kæden. Det er EDC-gruppen samt koncernforbundene selskaber (LaCour & Lykke A/S, Promana A/S og LEA Ejendomspartner A/S), der må dele dine oplysninger med hinanden og som hver især og/eller i fællesskab må anvende dine oplysninger til at markedsføre sig over for dig. EDC-gruppen m.fl. videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand, medmindre du har givet en forudgående specifik tilladelse hertil. Yderligere information om, hvordan EDC-gruppen m.fl. behandler dine personoplysninger kan ses her. Hvis du ønsker information om de data, EDC-gruppen m.fl. har om dig og mulighed for at opdatere dine data, kan du henvende dig via e-mail til edc@edc.dk.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.