Bedre betingelser for detailhandlen

Den nye planlov tillader større butikker og bedre vilkår for oprettelse af ’bymidte-zoner’.

Advokat hos Pind & Partnere, Carsten Lang-Jensen.

”Med lovforslaget, der har støtte fra et stort flertal i Folketinget, har politikerne lyttet til detailhandlens ønske om muligheden for at åbne større butikker. Samtidigt får lokalpolitikerne bedre betingelser for at oprette nye handels- og forretningsområder,” forklarer Carsten Lang-Jensen, advokat hos Pind & Partnere i København.

Politikerne har med den nye planlov ønsket at give detailhandlen bedre vilkår. Konkret er den vigtigste ændring, at loven hæver grænsen for maksimum-størrelsen på dagligvarebutikker fra 3.500 kvm til 5.000 kvm i zoner med juridisk status af ’bymidte’.

Detailbranchens vilkår styrkes

”Det, man gør her, er, at give bymidterne og centrene på gågaderne bedre betingelser for vækst, da de får mere lige vilkår i konkurrencen med storcentrene uden for byerne. Man hæver grænsen for, hvor store butikkerne må være både i bymidterne og i de såkaldte aflastningsområder, der er en teknisk betegnelse for detailhandelsområder uden for de traditionelle bymidter,” forklarer Carsten Lang-Jensen.

I ’aflastningsområderne’ tillades fremover dagligvarebutikker op til 3.900 kvm over hele landet. Tidligere gjaldt dette kun for København og Aarhus.

”Det er en klar styrkelse af detailbranchens vilkår, som imødekommer et ønske gennem længere tid fra detailhandlen om at kunne åbne større butikker,” vurderer Carsten Lang-Jensen.

Mere frihed i kommunerne

Også kommunernes mulighed for at oprette nye ’bymidter’ og ’aflastningsområder’ er gjort lettere. Tidligere var kommunerne forpligtede til at give udførlige, statistisk begrundede argumenter for at oprette bymidter m.v. Fremover har kommunerne mere frihed til selv at definere, hvad der skal tælle som bymidte.

”Det, at kommunerne selv får mulighed for at træffe nogle beslutninger indenfor deres egne rammer, er vigtigt for udviklingen”, siger Frank Heskjær, retailchef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

”Bymidterne kan nu planlægges på en helt anden måde, så det bliver muligt at lave nogle projekter, som ikke var mulige før. Det er en positiv udvikling på detailmarkedet,” uddyber han. Frank Heskjær forklarer, at mange større spillere indenfor detailbranchen før har været hæmmet af den tidligere lov. Det ændres nu.

”Loven har været ventet længe, og muligheden for de større butiksenheder kan betyde, at nogle spillere på markedet kan agere ud fra deres krav til butiksstørrelse, og det betyder, at der kommer nye spillere på markedet,” siger Frank Toft Heskjær.

Ikke helt frit spil

Carsten Lang-Jensen forklarer, at der stadig er en række bestemmelser, man skal overholde.

”Der skal selvfølgelig stadig ligge saglige grunde bag den slags vedtagelser, men der er ikke længere krav om udførligt statistiske undersøgelser over trafik, kundegrundlag etc. Man kan benytte en mere rund argumentation for, hvad man lægger til grund,” siger Carsten Lang-Jensen.

Juridisk skelnes mellem dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den nye planlov fjerner desuden maksgrænsen for størrelsen af udvalgsvarebutikker, der groft sagt er butikker, som ikke har madvarer.

”Man kan fremover etablere lige så store udvalgsvarebutikker, som man vil. Kravet er helt væk. I lovens bemærkninger gøres det imidlertid klart, at det ikke er sådan, at man kan lave mega-varehuse med dagligvarer, blot man både har dagligvarer og udvalgsvarer. Det er fortsat ulovligt,” forklarer Carsten Lang-Jensen.

 

3 vigtigste punkter i den nye planlov:

1.       Størrelsen af dagligvarebutikker i bymidter tillades op til 5.000 kvm.

2.       Størrelsen på udvalgsvarebutikker gives fri.

3.       Kommunerne får nemmere ved at oprette nye bymidter.

 

Vil du fremover have lignende nyheder tilsendt direkte i din indbakke? Tilmeld dig nyheder fra EDC Erhverv her