Sådan får du vækstivrige kæder ind i dine lokaler

Markedet for detaillejemål er nogle steder fortsat præget af højt antal ledige kvadratmeter, men samtidig ekspanderer mange kædekoncepter. Nøglen til fyldte lokaler kan for mange udlejere være EDC Erhverv, der samarbejder tæt med en række landsdækkende kæder med vækstplaner.

Frank Heskjær, retailchef hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Detailhandelslokaler er trods opsvinget fortsat præget af ret høj ledighed og mange steder også af trykkede huslejepriser. Derfor er det i stigende grad en fordel for udlejere at have samarbejdspartnere med god føling med alle grene af detailbranchen. EDC Erhverv har de seneste år oparbejdet et godt indblik i, hvad en række kæder har af planer – samt krav og ønsker til lokaler – over hele landet. Det gælder inden for både egentlig detailhandel og F&B eller spisesteder, et segment, som vinder meget frem i disse år.

Viden gavner udlejere

”Med vores kontakter kan vi rådgive udlejere om, hvilke muligheder de har for konkrete lejemål og placeringer, og fx om lokaler med fordel kan ombygges, så de kan have andre typer af lejere. Vi kender til vækstplanerne i mange danske og udenlandske kæder, og som landsdækkende erhvervsmægler med 17 erhvervscentre har vi et bredt netværk, der supplerer vores store Køber-/Lejerkartotek,” siger Frank Heskjær, retailchef i EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Via EDC Erhvervs indsigt i kædernes behov og ønsker kan udlejere let vurdere, i hvilket omfang deres lokaler opfylder kravene – og hvordan lokaler eventuelt kan tilpasses:

”Vi lægger vægt på at have et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de kæder, vi rådgiver. Vi sætter os grundigt ind i såvel kædens koncept som de krav, kæden stiller til lokaler – både indretning og placering. Vi holder løbende statusmøder om fx vækstplaner, herunder hvilke byer og områder som er interessante for kæden,” siger Frank Heskjær.

Undgår tidssplide

Kæderne kan blandt andet nyde fordel af, at EDC Erhverv er til stede i hele landet.

”Det betyder, at vi har fingeren på den lokale puls mange steder. Over for store kæder har vi one point of entry, så en kæde fx altid taler med den samme mægler, som så kan sætte kolleger over hele landet ind i tingene. Hvis en kæde fx er interesseret i Thisted, kan vi let sende en mand dertil fra vores erhvervscenter i Aalborg,” forklarer Frank Heskjær.

Han tilføjer, at både udlejere og kæder med vækstplaner ofte kan spare meget tid ved at samarbejde med EDC Erhverv:   

”Vi kender de præcise behov og ønsker hos en lang række kæder, og derfor er de forslag, vi præsenterer, altid inden for skiven – til fordel for såvel udlejer som kæde. Mange kæder nærmest drukner i henvendelser om lokaler, og langt hovedparten er ofte det rene tidsspilde, fordi lokalerne slet ikke er relevante. Med EDC Erhverv som sparringspartner kan kæderne spare tid og penge og tilmed rulle deres vækstplaner hurtigere ud.”

Tag EDC Erhverv med på råd, hvis dine lokaler kan udlejes til en kæde i ekspansion. Kontakt din lokale erhvervsmægler her.